header plain mobile2

PERUBAHAN JADUAL BAGI SESI TEMUDUGA UNTUK SEKTOR PERLADANGAN


Dimaklumkan bahawa sesi temuduga bagi sektor perladangan oleh Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) dipinda ke setiap hari ISNIN dan SELASA sahaja berkuatkuasa mulai 9 April 2018.

Notis Makluman Perubahan Jadual sesi Temuduga Sektor PERLADANGAN.png