header plain mobile2

Borang Maklumbalas / Aduan

Makluman : Merujuk kepada 'Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan' didalam 'Pekeliling Kemajuan Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008' adalah dimaklumkan tempoh menjawab bagi maklumbalas dan aduan awam adalah 7 hari bekerja.