Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

header plain mobile2

Permohonan Pertukaran

PERMOHONAN PERTUKARAN BUTIRAN MAKLUMAT
 
1. PERTUKARAN CORAK/ KANDUNGAN, SAIZ, TAJUK, BAHASA

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Sijil Permit asal
    - 1 Contoh Penerbitan (Mock-up)


2. PERTUKARAN PEMOHON
 
A. SYARIKAT SDN.BHD/ BHD

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)

B. SYARIKAT PERKONGSIAN/ TUNGGAL
 
    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Borang D/ E ( SSM ) masih berkuatkuasa yang disahkan ( Pastikan jenis perniagaan adalah bidang penerbitan )
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan ( Pastikan jenis perniagaan adalah bidang penerbitan )
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan

C. PERTUBUHAN/INSTITUSI

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan ( Pastikan salah satu objektif pertubuhan/institusi adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Perlembagaan yang disahkan
    - 1 Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa terkini yang disahkan

D. PENERBITAN SINGAPURA

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa


3 . PERTUKARAN KEKERAPAN

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Sijil Permit asal

 
4. PERTUKARAN KETUA PENGARANG

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Pasport dan Pas Kerja (bagi warganegara asing sahaja)

 
5. PERTUKARAN PENCETAK

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN

 
6.  PERTUKARAN NAMA SYARIKAT
 
    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)

 
7.  PERTUKARAN PENERBIT (SETIAP PERTUKARAN PENERBIT AKAN DIPROSES SEBAGAI PERMOHONAN BARU)
 
 
A. SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
    - 1  Contoh Penerbitan (Mock-up) ((Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN


B.  SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
    - 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
C. PERTUBUHAN/INSTITUSI
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan ( Pastikan salah satu objektif pertubuhan/institusi   adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Perlembagaan yang disahkan
    - 1 Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa terkini yang disahkan
    - 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
D. PENERBITAN SINGAPURA
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
    - Dokumen syarikat (wakil) seperti berikut:
         
 
a) WAKIL SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
 
 
b) WAKIL SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
    - 1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan adalah bidang  Penerbitan)
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan  adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
 

iv. 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
 
 
8. PERTUKARAN WAKIL SYARIKAT (BAGI PENERBITAN SINGAPURA SAHAJA)  (SETIAP PERTUKARAN WAKIL SYARIKAT AKAN DIPROSES SEBAGAI PERMOHONAN BARU)
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat Pengesahan Pertukaran wakil dari Penerbit
    - 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
    - Dokumen syarikat (wakil) seperti berikut:
 
 
a) WAKIL SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah Penerbitan)
 
 
b) WAKIL SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
    - 1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan adalah Penerbitan)
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan  adalah Penerbitan)
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
 
v. 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
 
 
PENTING:

1)  Semua salinan dokumen Syarikat Tunggal/Perkongsian/Sdn Bhd/Berhad yang dikemukakan hendaklah  disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah / Setiausaha Syarikat / Pengawai Pengurusan & Profesional Kumpulan A manakala salinan dokumen Pertubuhan/Institusi hendaklah disahkan benar oleh Pengerusi/Presiden/Setiausaha.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom