Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

header plain mobile2

Permohonan Baru

1. Satu salinan borang permohonan yang lengkap

2. Salinan Dokumen Syarikat (yang mana berkenaan) *

3. Contoh Penerbitan (Mock-up)

4. Salinan Permit Penerbitan Singapura yang dikeluarkan oleh MICA yang masih berkuat kuasa. #

5. Satu salinan pasport Pemohon dan Ketua Pengarang (Tajuk dan pemohon hendaklah sama seperti dalam permit MICA). #


Catatan :

# : Bagi Penerbitan Singapura sahaja.
* : Dokumen hendaklah disahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Pendaftar Syarikat

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom