header plain mobile2

Permohonan Media Asing

Syarikat Media Asing adalah dibenarkan untuk membawa masuk kakitangan-kakitangan untuk mengisi jawatan-jawatan yang mempunyai keperluan warganegara asing untuk mengisi jawatan tersebut.

Bahagian Hal Ehwal Imigresen akan mengemukakan akuan penerimaan permohonan Media Asing, kepada pemohon dalam tempoh 1 hari bekerja selepas permohonan diterima di kaunter oleh Bahagian Hal Ehwal Imigresen. Makluman juga akan diberi kepada pemohon mengenai permohonan Media Asing yang tidak lengkap atau yang tidak mengikut peraturan.

Bahagian Hal Ehwal Imigresen akan memproses dan mengemukakan keputusan berhubung permohonan Media Asing dalam tempoh 14 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.