header plain mobile2

Tapisan Keselamatan

Syarat Permohonan

  1. Permohonan tapisan keselamatan bagi Kakitangan Syarikat, Pengawal Keselamatan Tempatan dan Pengawal Keselamatan Nepal perlu dilakukan secara online di https://esims.moha.gov.my/eSIMS/
  2. Gambar mestilah yang terkini serta menampakkan keseluruhan muka dan kedua-dua paras bahu dengan jelas.
  3. Gambar mestilah berwarna, serta bersaiz tidak melebihi 20KB dan berformat JPEG.
  4. Pengambilan pengawal mestilah tidak melebihi umur 60 tahun.
  5. Pengawal mestilah berstatus Warganegara Malaysia. Pengawal yang berstatus Penduduk Tetap adalah tidak dibenarkan.