Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 50 keputusan dijumpai

TEKS UCAPAN YB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN, MENTERI DALAM NEGERI DI MAJLIS PELANTIKAN AHLI SURUHANJAYA SIASATAN DIRAJA WANG KELIAN, PERLIS

TEKS UCAPAN

YB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN
MENTERI DALAM NEGERI

DI MAJLIS PELANTIKAN
AHLI SURUHANJAYA SIASATAN DIRAJA
WANG KELIAN, PERLIS

PADA 5 MAC 2019, PUKUL 2.30 PETANG, DEWAN GEMILANG, ARAS G, BLOK D1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera

Yang Berhormat Datuk Mohd Azis bin Jamman
Timbalan Menteri Dalam Negeri

Yang Berbahagia Dato’ Seri Alwi bin Haji Ibrahim
Ketua Setiausaha
Kementerian Dalam Negeri

Yang Berbahagia Dato’Jamil bin Rakon
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Dalam Negeri

Yang Berbahagia Dato’ Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abd Aziz
Timbalan Ketua Setiausaha (Kawalan dan Dasar)
Kementerian Dalam Negeri

Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan

Kementerian Dalam Negeri

Yang Amat Berbahagia Tun, Yang Berbahagia Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian.

                                                                                                                                                                       

 1. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat Allah s.w.t kerana di atas limpah kurnia dan izin-Nya jua, maka kita dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Pengumuman Pelantikan Ahli Suruhanjaya Siasatan Diraja Mengenai Penemuan Kem Penempatan Sementara dan Kubur di Wang Kelian, Perlis.
 1. Pada tahun 2015, negara dan dunia telah dikejutkan dengan tragedi kemanusiaan yang berlaku di kawasan sempadan antarabangsa Malaysia, susulan daripada penemuan sejumlah kubur di Wang Kelian, Perlis. Penemuan kubur dan beberapa kem transit yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah penyeludupan dan pemerdagangan manusia telah mencalar imej Malaysia di mata dunia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bermaruah, Malaysia memandang serius tragedi yang berlaku, apatah lagi kita hidup dalam sebuah masyarakat bertamadun yang dipayungi oleh nilai-nilai agama dan moral yang penuh rasa kemanusiaan.
 1. Pihak berkuasa, khususnya Polis DiRaja Malaysia telah mengambil tindakan dan siasatan termasuk melancarkan operasi di kawasan Bukit Wang Burma di sempadan Malaysia – Thailand dan berjaya mengesan kawasan penempatan yang dipercayai tempat persembunyian pendatang tanpa izin ke Malaysia. Ketika operasi dijalankan, pasukan keselamatan telah menjumpai struktur tanah menyerupai kubur yang dipercayai tanah perkuburan pendatang tanpa izin yang meninggal dunia di kawasan tersebut.
 1. Sejumlah 147 tapak kubur dengan 130 rangka manusia ditemui dan 44 orang warga asing ditangkap. Tindakan perundangan juga telah diambil di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007. Empat warganegara asing telah dituduh serta disabitkan dengan kesalahan penyeludupan migran.
 1. Tragedi tersebut turut menarik perhatian masyarakat antarabangsa. Malaysia, Thailand, Myanmar dan Bangladesh adalah antara negara yang terkesan dengan jenayah ini. Ia melibatkan etnik Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh sebagai mangsa, manakala Malaysia dan Thailand terlibat sebagai negara transit atau destinasi.

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

 1. Kerajaan sedar bahawa rakyat Malaysia mengambil berat tentang isu-isu kemanusiaan yang berlaku di seluruh dunia. Apatah lagi tragedi kemanusiaan yang berlaku di negara sendiri. Prihatin akan perkara ini, maka Kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan DiRaja bagi menyiasat kes pemerdagangan orang di Wang Kelian, Perlis. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan DiRaja ini dilihat amat bertepatan dengan komitmen Kerajaan untuk mencari kebenaran berhubung tragedi ini menerusi siasatan yang telus dan bebas.
 1. Di peringkat serantau pula, Malaysia adalah Peneraju atau Lead Shepherd bagi isu Penyeludupan Migran iaitu salah satu bidang keutamaan berkaitan jenayah rentas sempadan di peringkat ASEAN. Oleh itu, selaku Lead Shepherd di dalam isu ini, tindakan yang diambil oleh Malaysia melalui pewujudan Suruhanjaya Siasatan DiRaja membuktikan kesungguhan Kerajaan dalam menangani isu yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. 
 1. Kerajaan telah menetapkan tugas dan tanggungjawab Suruhanjaya Siasatan DiRaja ini yang antara lain meliputi aspek penyiasatan kejadian melalui penelitian semua dokumen dan bukti berkaitan dengan kes penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian, Perlis; menyiasat prosedur semasa dan selepas kejadian yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa; menjalankan siasatan (inkuiri) terhadap pegawai-pegawai penyiasat, saksi-saksi dan mana-mana individu yang difikirkan perlu.
 1. Suruhanjaya Siasatan DiRaja ini juga perlu melihat sama ada penambahbaikan telah dilaksanakan terhadap prosedur penguatkuasaan selepas kejadian; mengenalpasti implikasi kejadian ini terhadap negara dari segi imej, hubungan bilateral dan rekod hak asasi manusia serta mengesyorkan tindakan dan penambahbaikan yang boleh diambil oleh Kerajaan. Seterusnya, Suruhanjaya Siasatan DiRaja ini akan mengemukakan dapatan laporan siasatan serta syor-syornya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
 1. Sungguhpun peranan dan tanggungjawab Suruhanjaya Siasatan DiRaja ini dilihat agak berat tetapi saya percaya iltizam Kerajaan boleh diterjemahkan dengan baik melalui pelantikan ahli-ahli suruhanjaya yang berpengalaman, berilmu dan berwibawa. Sehubungan ini, sukacita saya mengumumkan pelantikan ahli-ahli suruhajaya yang telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Ariffin bin Zakaria, Bekas Ketua Hakim Negara selaku Pengerusi, Yang Berbahagia Tan Sri Norian bin Mai, Bekas Ketua Polis Negara sebagai Timbalan Pengerusi, dan ahli-ahli suruhanjaya yang terdiri daripada:

  • Yang Berbahagia Dato’ Noorbahri bin Baharuddin, Bekas Ketua Staf, Pejabat Peguam  Negara;
  • Yang Berbahagia Datuk Junaidah binti Abdul Rahman, Bekas Ketua Penyelidik, Pejabat Peguam Negara;
  • Yang Berbahagia Tan Sri Razali bin Ismail, Pengerusi SUHAKAM;
  • Yang Berbahagia Datuk Nazirah binti Hussin, Bekas Duta Besar Malaysia ke Thailand; dan
  • Yang Berbahagia Dr. Tan Seng Giaw, Bekas  Timbalan Pengerusi PAC
 1. Suruhanjaya ini yang akan dibantu oleh sebuah urusetia di peringkat Kementerian Dalam Negeri akan menjalankan penyiasatannya selama enam bulan  
 1. Kerajaan berharap dengan penubuhan Suruhanjaya Siasatan DiRaja ini, segala persoalan dan isu yang menjadi perhatian masyarakat berhubung tragedi kemanusiaan yang berlaku di Wang Kelian, Perlis akan dapat dirungkai. Tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perlakuan yang tidak berperikemanusiaan ini. Hukuman setimpal ke atas mereka yang terbabit akan menjadi langkah pencegahan dan iktibar kepada semua. Kita tidak mahu tragedi seumpamanya berulang lagi pada masa hadapan. Selain itu, Suruhanjaya DiRaja ini juga akan mengemukakan cadangan-cadangan penambahbaikan kawalan keselamatan sempadan negara.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

 1. Keselamatan dalam negeri sentiasa menjadi keutamaan Kerajaan agar kestabilan dan keamanan negara sentiasa terpelihara. Malaysia berdaulat kerana kita berupaya mengawal hal ehwal dalam negeri, di samping mempunyai hubungan antarabangsa dan dasar luar yang pragmatik. Apabila menyentuh tentang soal kedaulatan negara, ia secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan soal keselamatan. Tragedi kemanusiaan di Wang Kelian, Perlis menyaksikan kita berhadapan dengan cabaran kedaulatan Malaysia akibat penyeludupan dan pemerdagangan manusia oleh penjenayah rentas sempadan. Oleh itu, penubuhan Suruhanjaya DiRaja ini menghantar mesej yang jelas bahawa Malaysia tidak sekali-kali berkompromi dengan perlakuan jenayah terkutuk ini.  
 1. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab mengawal keselamatan sempadan juga hendaklah sentiasa peka akan ancaman dan cabaran yang dihadapi pada setiap masa. Jadikan tragedi di Wang Kelian, Perlis sebagai iktibar untuk kita tingkatkan usaha kawalan sempadan agar sempadan negara tidak dibolosi oleh mana-mana pihak dengan mudah.
 1. Dalam hal ini, saya ingin menekankan bahawa aspek integriti hendaklah sentiasa menjadi amalan semua pihak dalam menjalankan amanah kawalan sempadan. Sesungguhnya, integriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang penting ini akan memastikan keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin. Sama-samalah kita pelihara kedaulatan Malaysia pada setiap masa agar tragedi kemanusiaan seperti yang berlaku di Wang Kelian, Perlis tidak berulang lagi.
 1. Selain itu, sebagai langkah ke hadapan, saya amat menggalakkan jalinan kerjasama strategik di peringkat antarabangsa, khususnya dengan negara-negara yang melaksanakan elemen kawalan dan penguatkuasaan sempadan yang boleh kita teladani. Perkara ini juga adalah sejajar dengan fokus Kementerian Dalam Negeri bagi tahun 2019 sepertimana yang telah saya nyatakan kepada seluruh warga kementerian baru-baru ini.
 1. Akhirnya, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua ahli Suruhanjaya yang telah dilantik. Saya bagi pihak kerajaan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli Suruhanjaya yang telah sudi menerima pelantikan ini dan bersedia untuk menggalas suatu amanah yang besar untuk negara. Saya mendoakan agar Suruhanjaya ini dapat melaksanakan fungsi dan persanannya dengan baik demi menegakkan keadilan, memelihara hak asasi manusia dan menjamin keselamatan negara.

Wabillahi al-taufiq wal hidayah wassalamuálaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

TEKS UCAPAN YB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN, MENTERI DALAM NEGERI DI MAJLIS SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN RELA KE-47 PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

TEKS UCAPAN

YB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN
MENTERI DALAM NEGERI

DI MAJLIS SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN RELA KE-47
PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

PADA 19 FEBRUARI 2019; PUKUL 2.30 PETANG
BERTEMPAT DI DEWAN AUDITORIUM KDN, PUTRAJAYA

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

YB Datuk Mohd Aziz bin Jamman
Timbalan Menteri Dalam Negeri

YBhg Dato’ Seri Alwi bin Hj Ibrahim
Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri

YBhg Ketua Pesuruhjaya RELA Zulkifli bin Abidin
Ketua Pengarah RELA Malaysia

YBhg Dato’ Jamil bin Rakon
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Dalam Negeri

Ketua-Ketua Jabatan

Pegawai-pegawai kanan kementerian

Barisan pengurusan tertinggi RELA

Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya Nya jua kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini untuk meraikan Sambutan Hari Ulang Tahun Ke-47 Jabatan Sukarelawan Malaysia Peringkat Kebangsaan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun kepada seluruh warga RELA Malaysia di serata pelosok tanah air yang tercinta ini.

2. Sejak penubuhannya pada 11 Januari 1972, RELA Malaysia telah menempuh pelbagai cabaran, dan sehingga ke hari ini masih lagi utuh berdiri dan berkembang dengan majunya. Bermula dengan Pasukan Home Guard, yang mengembleng tenaga sukarelawan di seluruh negara bagi membantu kerajaan menangani masalah pengganas komunis, pasukan ini telah berkembang menjadi sebuah Jabatan yang menguruskan tenaga sukarelawan seramai 3.1 juta anggota. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga RELA!

3. Tema sambutan Hari Ulang Tahun pada tahun ini iaitu “Dari Rakyat, Bersama Rakyat, Untuk Rakyat” adalah sangat bertepatan dengan peranan dan fungsi RELA Malaysia. Kewujudan pasukan ini adalah untuk memberi ruang kepada seluruh warga Malaysia untuk bersama-sama menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara dalam mempertahankan tanah air tercinta dan juga menjaga kesejahteraan serta keamanan setempat. Untuk itu, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga RELA Malaysia yang sanggup menyahut seruan dan cabaran ini.

RELA MALAYSIA: PANDANGAN KE HADAPAN

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

 4. Kita semakin menghampiri sasaran wawasan negara kita untuk menjadi sebuah negara maju. Namun, walau bagaimana pesat sekalipun kemajuan negara, jika ia tidak diisi dengan masyarakat yang bertanggungjawab dan berpekerti mulia, kemajuan yang kita capai adalah ibarat pokok besar yang lebat daunnya di luar tetapi berlohong di dalam. RELA Malaysia mempunyai peranan yang besar dalam mengisi makna sebuah negara maju yang telah lama kita nantikan.

5. Melalui wadah RELA Malaysia, jaringan aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan oleh jabatan ini boleh menyemarakkan sifat kebertanggungjawaban dan keprihatinan masyarakat Malaysia. Semangat bergotong-royong boleh disemarakkan melalui program-program Khidmat Bakti RELA. Pelaksanaan pelbagai program yang bertujuan untuk mengekal dan menjamin kesejahteraan penduduk setempat seperti membaik pulih dan membersihkan rumah-rumah ibadat, pusat-pusat tahfiz dan rumah-rumah orang kurang berkemampuan yang daif dan uzur serta bergotong-royong membersihkan sarang-sarang penagihan dadah, pembiakan nyamuk serta kawasan terbiar di kampung-kampung dan perumahan awam wajar dirancakkan lagi dengan penglibatan komuniti setempat. Saya percaya sifat kebertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat setempat boleh diterapkan melalui program-program yang dianjurkan oleh RELA.

6. Selain itu, RELA Malaysia juga mampu menjadi pemangkin kepada aktiviti-aktiviti pencegahan jenayah bersama komuniti dalam usaha mengurangkan kejadian jenayah. Alhamdulilah, pada tahun lalu, Jenayah Indeks Per 100,000 Penduduk Malaysia mencatatkan penurunan sebanyak 11.9 peratus atau 11,949 kes kepada 88,662 kes berbanding nilai ambang yang ditetapkan iaitu 100,611 kes. Saya juga difahamkan bahawa pada tahun lepas anggota-anggota RELA telah berjaya melaksanakan 17,397 rondaan keselamatan secara sukarela di seluruh negara dalam usaha mencegah jenayah di kawasan setempat. Ini adalah satu usaha murni yang patut diteruskan dengan penglibatan komuniti setempat untuk bersama-sama menggalas peranan dan tanggungjawab memastikan insiden-insiden jenayah di negara ini terus berkurangan.

7. Dalam memelihara kesejahteraan dan keselamatan masyarakat setempat, peranan para pegawai dan anggota RELA Malaysia perlu dikembang luaskan lagi dengan penglibatan bersama agensi-agensi lain dalam menguruskan insiden-insiden bencana dan kecemasan. Anggota-anggota RELA berupaya menjadi pasukan yang paling awal tiba di tempat kejadian sebelum ketibaan pasukan Polis, Bomba atau ambulans kerana anggota RELA berada di mana-mana sahaja. Meskipun, telah termaktub dalam Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20 peranan RELA Malaysia dalam pengurusan bencana negara, tanggungjawab tersebut perlu diperluaskan skopnya dalam usaha melicinkan pengurusan mangsa bencana. Justeru, usaha pemerkasaan dan pembangunan keupayaan pegawai serta anggota RELA hendaklah sentiasa ditingkatkan supaya mereka mampu menggalas tanggungjawab dan peranan penting ini.

8. Selain itu, anggota RELA Malaysia yang datang daripada pelbagai latar belakang kaum, agama dan budaya adalah rencah utama kekuatan jabatan ini. RELA Malaysia merupakan natural melting pot dalam menyatu padukan rakyat Malaysia. Saya berharap semangat kekitaan dan amalan perkongsian antara kaum yang telah lama diamalkan oleh jabatan ini akan terus subur supaya perpaduan dan keharmonian negara dapat dikekalkan.

9. Tidak lupa juga penglibatan orang muda dalam aktiviti kesukarelawanan juga perlu ditingkatkan. Mereka ini adalah pewaris negara. Semangat kesukarelawanan haruslah disematkan di sanubari anak-anak muda kita untuk memastikan semangat ini tidak hilang ditelan arus peredaran zaman. Mereka inilah yang akan mengisi dan mencorakkan masa depan negara.

10. Sehubungan ini, saya mengucapkan syabas kepada RELA Malaysia yang telah bertapak di 29 institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negara menerusi penubuhan Briged RELA Siswa Siswi atau RELASIS. Ini merupakan satu inisiatif yang amat baik dalam usaha untuk melebarkan jaringan aktiviti kesukarelawanan berteraskan keselamatan kepada anak-anak muda kita. Saya berharap Briged RELASIS dapat dikembangkan lagi ke semua institusi pengajian tinggi awam di seluruh negara dalam masa terdekat.

PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

11. Dari segi peruntukan kerajaan, pada tahun 2019 RELA Malaysia telah menerima peruntukan Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM 124 juta iaitu pertambahan sebanyak RM 12 juta berbanding peruntukan yang diterima pada tahun 2018.

12. Bagi Peruntukan Pembangunan pula, RELA Malaysia telah menerima peruntukan sebanyak RM 22.6 juta pada tahun 2019 bagi pelaksanaan tiga projek fizikal di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 iaitu Projek pembinaan Pusat Latihan RELA Negeri Sarawak, Projek Naik Taraf Akademi Latihan RELA Malaysia di Sg Udang, Melaka dan Projek Naik Taraf Pusat Latihan RELA Negeri Sabah. Peruntukan-peruntukan ini melambangkan kepercayaan berterusan yang diberikan oleh Kerajaan kepada RELA Malaysia.

ELAUN ANGGOTA RELA

13. Kementerian Dalam Negeri juga sentiasa prihatin terhadap kebajikan anggota RELA. Ini termasuk hal yang berkaitan dengan kadar elaun yang diterima oleh mereka. Pada masa ini, anggota RELA yang bertugas dan menghadiri latihan dibayar elaun sebanyak RM6.00 sejam bagi anggota biasa dan RM7.80 sejam bagi pegawai. Kali terakhir elaun ini dikaji semula ialah pada tahun 2012, iaitu 7 tahun yang lalu. Dengan mengambil kira kos sara hidup masa kini yang semakin meningkat, saya bersetuju supaya elaun tersebut dikaji semula demi kebajikan semua anggota RELA dan keluarga mereka.

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DAN ANGGOTA RELA MALAYSIA

14. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga RELA Malaysia di seluruh negara kerana bersedia memikul tugas dan peranan kesukarelawanan yang berpaksikan keselamatan ini. Pakaian seragam yang tuan-tuan dan puan-puan sarung itu adalah bukti komitmen anda semua untuk berjuang bersama-sama pasukan keselamatan negara dalam mempertahankan tanah air yang tercinta ini dan berbakti kepada masyarakat. Jika pasukan keselamatan itu tulang belakang keamanan negara, andalah sendinya.

PENUTUP

15. Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun RELA yang ke-47 kepada seluruh warga RELA Malaysia. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh rasa syukur dan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Ulang Tahun RELA ke-47 Peringkat Kebangsaan.

Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

TEKS UCAPAN YB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN MENTERI DALAM NEGERI DI MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU 2019 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TEKS UCAPAN
YB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN
MENTERI DALAM NEGERI

DI MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

14 JANUARI 2019 (ISNIN), 8.30 PAGI, AUDITORIUM KDN, PUTRAJAYA

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatauh dan salam sejahtera.

 

YB Dato’ Mohd Aziz bin Jamman
Timbalan Menteri Dalam Negeri

 

YBhg Dato’ Seri Alwi bin Hj Ibrahim
Ketua Setiausaha
Kementerian Dalam Negeri

 

YBhg Dato’ Sri Nadzri bin Siron
Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan)
Kementerian Dalam Negeri

 

YBhg Dato’Jamil bin Rakon
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Dalam Negeri

 

YBhg Ketua-Ketua Pengarah, Setiausaha-Setiausaha Bahagian, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian.

 

1.​Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun dalam Majlis Amanat Tahun Baharu 2019 Kementerian Dalam Negeri pada pagi yang berbahagia ini. Sempena majlis ini, saya mengucapkan Selamat Tahun Baharu kepada seluruh warga KDN. Semoga tahun 2019 yang baru sahaja membuka tirainya, akan memberikan semangat kepada kita semua untuk menggalas amanah dan tanggungjawab dengan lebih berdedikasi dan meningkatkan pencapaian kementerian.

 

FOKUS KDN 2019

 

2.​Fokus utama perkhidmatan KDN bagi tahun 2019 telah dirangka dengan mengambilkira Pelan Strategik KDN 2015-2020, Laporan Kajian Separuh Penggal RMK-11 dan Manifesto Kerajaan. Berdasarkan analisis persekitaran, KDN telah mengenalpasti isu dan cabaran keselamatan dalam negara yang perlu dititikeberatkan dalam pelaksanaan dasar dan program kementerian bagi tahun 2019. Ini merangkumi:

 

i. Ancaman keselamatan yang bukan sahaja bersifat tradisional tetapi juga bukan tradisional seperti jenayah rentas sempadan, terrorisme dan ekstremisme;

ii. Pengurusan pintu masuk negara yang semakin mencabar;

iii. Pengurusan pendatang asing yang kompleks kerana tarikan ekonomi dan kedudukan geografi;

iiii. Perkembangan ancaman dadah jenis baharu melibatkan bahan psiko aktif yang lebih berbahaya seperti New Psychoactive Substance (NPS);

v. Jenayah siber yang lebih canggih dari segi keupayaan dan kemahiran tinggi menggunakan modus operandi serangan yang lebih efektif seperti user generated content, e-commerce fraud, pornografi dan perjudian atas talian yang merentasi sempadan;

vi. Penggubalan dan semakan semula perundangan yang selari dengan hak asasi manusia tanpa mengenepikan aspek keselamatan negara;

vii. Penerimaan masyarakat terhadap program pemulihan berasaskan komuniti;

viii. Persepsi masyarakat terhadap imej KDN akibat kes-kes jenayah dalam negara yang tular menerusi media sosial;

ix. Isu integriti dalam proses penyampaian perkhidmatan; dan

x. Kekangan sumber manusia, teknologi, infrastruktur dan kewangan termasuk kemahiran setiap personel.

 

3.​Sehubungan itu, tumpuan utama KDN bagi tahun 2019 ialah untuk

 

i.​Menyemak dan menggubal semula dasar dan undang-undang berkaitan keselamatan agar sentiasa relevan dengan keadaan semasa dan menepati keperluan pemegang taruh dengan mendokong prinsip kedaulatan undang-undang;

ii.​Memperkukuhkan dan mempelbagaikan inisiatif libat urus masyarakat dalam usaha mencegah jenayah terutamanya dengan meningkatkan penglibatan sektor swasta dan NGO;

iii.​Menggunakan teknologi berasaskan Artificial Intelligence (AI) dalam penguatkuasaan dan pembanterasan jenayah;

iv.​Memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan dengan menggunakan teknologi terkini dalam bidang keselamatan negara selaras perkembangan keselamatan digital (digital security);

v.​Memperkemaskan dasar dan pengurusan kewarganegaraan;

vi.​Memperhebatkan strategi pencegahan dan kawalan radikalisme dan ekstremisme dalam usaha memerangi keganasan global;

vii.​Memperkasakan struktur kawalselia keselamatan di sempadan darat dan maritim negara secara bersepadu;

viii.​Memerangi jenayah pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran serta jenayah rentas sempadan;

ix.​Memperkasakan program koreksional, rawatan, pemulihan dan pasca pemulihan bagi mengurangkan kadar pengulanglaku jenayah dan penagih dadah berulang;

x.​Memperkukuhkan konsep sukarelawan keselamatan dan pertubuhan sosial dengan meningkatkan penglibatan komuniti dalam usaha pencegahan jenayah;

xi.​Merombak semula sistem pengoperasian imigresen dengan melaksanakan konsep ‘end to end operation’ untuk mengelakkan gejala rasuah dan mempercepatkan proses;

xii.​Melonjakkan kedudukan Malaysia dalam penarafan antarabangsa berkaitan perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

xiii.​Meningkatkan penggunaan media sosial dalam menyebarluas maklumat berkaitan keselamatan dengan lebih efektif dan menangani penyebaran berita palsu.

 

MENINGKATKAN IMEJ DAN MUTU PERKHIDMATAN

 

4.​Dalam melaksanakan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, semua jabatan dan agensi KDN perlu bekerjasama dan mewujudkan sinergi antara satu sama lain. Ini termasuk berkongsi maklumat dan sumber, merangka strategi bersama dan mengadakan perbincangan yang berterusan dalam menyelesaikan sesuatu isu yang berada di bawah bidang kuasa kementerian. Keberkesanan dalam penyelesaian isu atau masalah yang berkaitan dengan kementerian ini adalah amat penting dalam usaha kita untuk meningkatkan imej kementerian di mata rakyat.

 

5.​Di samping itu, setiap jabatan dan agensi, terutamanya yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang seperti PDRM, Jabatan Imigresen, AADK, AKSEM dan lain-lain perlulah dilihat sebagai jabatan yang berorientasikan perkhidmatan (service oriented) yang mesra rakyat dan bukan semata-mata melaksanakan tugas penguatkuasaan. Sesi libat urus dengan masyarakat sivil dan orang awam juga perlu diadakan secara berterusan. Ini penting untuk memastikan kementerian memperolehi maklumbalas yang tepat daripada masyarakat tentang keberkesanan pelaksanaan dasar dan fungsi kementerian yang pastinya akan membantu kementerian untuk menambahbaik perkhidmatan dari masa ke semasa.

 

6.​Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, saya ingin menekankan bahawa tumpuan yang serius perlu diberikan kepada pembangunan kapasiti warga KDN menerusi latihan yang berterusan. Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat dan Revolusi Industri 4.0, warga KDN perlu dilengkapkan dengan kecekapan penggunaan teknologi terkini. Saya percaya banyak perkhidmatan yang ditawarkan oleh KDN kepada rakyat dapat disampaikan dengan lebih cepat, cekap dan murah dengan penggunaan teknologi. Ini merangkumi pelaksanaan proses penyampaian perkhidmatan yang berkonsepkan ‘end to end’ menerusi penggunaan teknologi pintar yang berasaskan Artificial Intelligence. Untuk itu, satu pelan latihan pembangunan kapasiti warga KDN berasaskan penggunaan teknologi pintar secara menyeluruh perlu dirangka dan dilaksanakan dengan segera.

 

7.​Selain itu, struktur KDN juga perlu selari dengan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan penumpuan dan keterkaitan teknologi (technology connectivity and convergence) dalam mewujudkan organisasi yang dinamik dan fleksibel. Ini termasuk penggunaan konsep “Internet of Things” (IOT) dalam pemprosesan permohonan permit, visa serta pas pekerja asing dan pelaksanaan kawalan sempadan. Dalam konteks ini, pihak kementerian sedang melihat semula semua proses dan prosedur sedia ada melalui “Business Process Reengineering” untuk mengurangkan karenah birokrasi dan memudahkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

 

8.​Aspek integriti juga amat penting dalam menjamin penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Patuhilah prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas seharian. Pastikan setiap tindakan yang diambil adalah selari dengan peraturan dan undang-undang yang sedang berkuatkuasa. Amalkan tahap integriti yang tinggi dengan menjauhi amalan rasuah dan salah guna kuasa.

 

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

 

BAJET 2019

 

9.​KDN merupakan kementerian ketiga yang menerima peruntukan terbesar dalam Bajet 2019 iaitu sebanyak RM12.565 billion bagi peruntukan mengurus dan RM3.09 billion bagi peruntukan pembangunan. Peruntukan yang besar ini perlu dibelanjakan secara optimum dan efektif dengan mengamalkan perbelanjaan kewangan berasaskan keberhasilan.

 

10.​Mengenai pelaksanaan projek-projek pembangunan secara khususnya, saya ingin mengingatkan supaya semua peruntukan dibelanjakan secara efektif dan sistematik. Kita perlu pastikan semua projek disiapkan mengikut jadual dan tidak berlaku kes-kes projek sakit atau terbengkalai yang akan menjejaskan pencapaian kementerian. Untuk itu, pelan risiko projek yang berkesan perlu dilaksanakan dan penilaian tender juga perlu dibuat secara lebih holistik untuk memilih kontraktor yang terbaik dari segi keutuhan kewangan dan kepakaran. Selain itu, perancangan perolehan berasaskan tender terbuka terutamanya penyediaan spesifikasi dan kos perlu dilaksanakan secara berkesan dengan kolaborasi strategik pihak Jabatan Kerja Raya.

 

11.​Pelaksanaan projek pembangunan secara Public Private Partnership (PPP) atau Private Finance Initaitive (PFI) juga perlu dilihat sebagai satu alternatif dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan kementerian. Saya percaya pelaksanaan projek pembangunan secara PPP dan PFI akan memberikan ruang kepada pihak swasta untuk membantu memberikan idea dan penyelesaian terbaik kepada kerajaan dalam menangani kekangan peruntukan pembangunan pada masa ini.

 

MANIFESTO KERAJAAN PAKATAN HARAPAN

 

12.​KDN juga sedang mengambil beberapa inisisatif untuk melaksanakan janji-janji manifesto kerajaan Pakatan Harapan dalam Pilihanraya Umum ke-14 yang berkaitan dengan kementerian ini. Ini termasuk mengkaji semula akta-akta berkaitan keselamatan, menangani masalah pendatang asing tanpa izin dan menyelesaikan isu kewarganegaraan bagi kaum India, terutamanya yang berumur 60 tahun ke atas.

 

13.​Akta-Akta yang sedang dikaji ialah Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Pencegahan Keganasan 2015, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 dan Akta Perhimpunan Aman 2012. Prinsip asas dalam kajian undang-undang ini ialah kerajaan perlu menggubal undang-undang berkaitan keselamatan yang dapat mengimbangi keperluan untuk menjaga keselamatan negara dengan berkesan dan pada masa yang sama memelihara hak-hak kebebasan asasi seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Pada masa ini, KDN sedang mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak Jabatan Peguam Negara untuk memperhalusi cadangan pindaan atau pemansuhan akta-akta ini yang akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan.

 

14.​Selaras dengan janji dalam manifesto, KDN telah menganugerahkan taraf kewarganegaraan kepada 1,641 individu berketurunan India berumur 60 tahun ke atas yang telah memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan. Secara umumnya, proses permohonan kewarganegaraan memerlukan rombakan terhadap beberapa prosedur dan syarat-syarat yang bersifat pentadbiran untuk membolehkan penilaian ke atas permohonan kewarganegaraan dibuat secara cekap, telus dan adil. Ini termasuk penilaian ke atas kes-kes permohonan kewarganegaraan yang melibatkan pasangan dan anak kepada warganegara, termasuk anak angkat. Justeru, satu dasar kewarganegaraan baharu perlu digubal untuk memastikan mereka yang memenuhi segala syarat dan peraturan yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan mendapat anugerah taraf kewarganegaraan tanpa diskriminasi.

 

PINGAT PAHLAWAN JASA NEGARA DAN WEB PORTAL e-PESARA

 

15.​Pada pagi ini akan berlangsung majlis penanugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara (PJPN) yang melibatkan 13 penerima, antaranya Ketua Polis Negara, enam (6) bekas Ketua Polis Negara dan empat (4) bekas Timbalan Ketua Polis Negara. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima pingat dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan di atas jasa anda semua dalam memelihara keselamatan negara.

 

16.​Bagi menghargai jasa bekas anggota polis, sebuah laman Web Portal e-Pesara juga akan dilancarkan pada hari ini. Portal ini adalah inisiatif terbaharu PDRM untuk menjaga kebajikan para pesara polis yang telah banyak berjasa kepada negera. Inisiatif ini membuktikan komitmen dan keprihatinan kerajaan yang berterusan terhadap kebajikan para pesara polis yang jumlahnya kini mencecah 140,000 orang.

 

17.​Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan pelantikan YBhg Dato’ Jamil bin Rakon sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) KDN dan YBhg Dato’ Indera Khairul Dzaimee bin Daud sebagai Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia yang baharu. Saya berharap agar pelantikan kedua-dua pegawai kanan yang berpengalaman ini akan dapat mempantapkan lagi pentadbiran serta pengurusan kementerian dan Jabatan Imigresen Malaysia. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada YBhg Dato’ Che Murad Sayang bin Ramjan, mantan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) KDN dan YBhg Dato’ Seri Mustafar Ali, mantan Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia di atas perkhidmatan mereka.

 

PENUTUP

 

18.​Saya sekali lagi ingin mengajak seluruh warga KDN untuk memulakan tahun 2019 dengan semangat yang lebih kental dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepadarakyat. Perancangan tahun 2019 seperti yang saya nyatakan tadi perlulah dilaksanakan berasaskan kepada Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang memberi impak secara langsung kepada rakyat. Semoga dengan komitmen dan kesungguhan saudara dan saudari semua, kita akan dapat mengekalkan keamanan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan KDN akan terus menjadi sebuah kementerian yang sentiasa tangkas dan cekap dalam memelihara keselamatan negara dan ketenteraman awam.

 

Wabillahi al-taufiq wal hidayah wassalamuálaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

TEKS UCAPAN YAB TPM MAJLIS PERSIDANGAN PSIKOLOGI MODAL INSAN (PICC)

MAJLIS PERSIDANGAN PSIKOLOGI MODAL INSAN (PICC)

Tempat: 
PICC PUTRAJAYA
Tarikh: 
Monday, October 9, 2017
 
 

Alhamdulillah marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan izin dan limpah kurniaNya dapat kita berhimpun dalam Persidangan Psikologi Modal Insan 2017 yang penuh bermakna ini. Izinkan saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah di atas penganjuran persidangan ini.  Saya dimaklumkan ini adalah persidangan yang julung kali diadakan dengan menggabung warga kerja sektor awam dan swasta, bertujuan meningkatkan kesejahteraan modal insan negara Malaysia.  Syabas sekali lagi!

 

Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh anggota perkhidmatan awam dan tenaga kerja Malaysia yang begitu komited dalam melaksanakan tugas masing-masing.  Kesetiaan dan kesungguhan yang dijelmakan tidak pernah dipandang sepi apatah lagi dinafikan sumbangannya dalam mendokong hasrat kerajaan menjayakan Agenda Transformasi Nasional 2050 (#TN50). Tanpa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan semua, pastinya keharmonian dan kesejahteraan negara ini tidak mampu kita kecapi hari ini.

 

Sudah pasti, penghargaan dan ucapan terima kasih juga perlu saya zahirkan khususnya kepada YBhg. Tan Sri Zainal Rahim Bin Seman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam kerana telah mengatur ruang dan kesempatan yang sangat bermakna buat saya bertemu dan berinteraksi dengan hadirin sekalian. Kita semuanya golongan profesional.  Tidak perlu rasanya saya memberi nasihat kerana kita sama-sama tahu bidang tugas masing-masing dalam membantu usaha kerajaan membangunkan negara dan rakyat. Cukup sekadar kita saling mengingati sesama sendiri. Namun begitu, saya ingin menyampaikan rasa penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan oleh PERKESO, CUEPACS, MTUC dan Majlis AKRAB Kebangsaan dalam menjayakan sidang kali ini.

 

TEMA: “#SEJAHTERA NEGARAKU MALAYSIA”

 

Hadirin yang dikasihi sekalian,

 

Cabang ilmu Psikologi berperanan besar dalam membina kekuatan watak yang bercirikan sifat unggul kemandirian, kecekalan, keyakinan dan semangat kebersamaan yang kental.  Ia berupaya menggali potensi diri yang selama ini kurang disedari dalam jiwa setiap individu agar terus utuh mengharungi rempuhan globalisasi dan merentasi samudera transformasi. Memperkatakan tentang transformasi ini, usaha mempertingkatkan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan kerajaan.  Pada hemah saya, konsep kesejahteraan itu sendiri membawa makna yang amat luas. Kesejahteraan bersifat objektif boleh dinilai dari segi kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, jaminan keselamatan serta akses kepada pendidikankesihatan dan komunikasi yang baik.  Manakala kesejahteraan dari kayu ukur yang bersifat subjektif boleh dilihat berdasarkan elemen psikologi rakyat Malaysia yang berkait dengan kepuasan, kebahagiaan hidup dan keharmonian masyarakat, serta kesihatan mental yang baik.

 

Dalam sudut pandang yang lebih meluas dan pengiktirafan yang diraih di peringkat global, kejayaan Malaysia dalam membawa kesejahteraan rakyat telah diakui pelbagai pihak. Misalannya, Tabung Kewangan Antarabangsa atau International Monetary Fund (IMF) pada tahun ini menyatakan bahawa garis keyakinan yang terlakar di atas kanvas yang mensasarkan Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 bukan lagi mimpi, malah kini akan menjadi realiti.  Menurut IMF, Malaysia telah diakui sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat berbanding negara serantau.  Kadar pertumbuhan ekonomi negara yang direkodkan sebanyak 4.2 peratus pada 2016 dijangka akan berkembang di antara 4.3 peratus dan 5 peratus pada tahun 2017.

 

Kadar kemiskinan pula, kini dilaporkan berada pada paras 0.6 peratus, manakala kadar pengangguran dan inflasi pula adalah pada paras yang rendah.  Meniti garis masa perjalanan negara dari tahun 2010 sehingga 2016 telah menyaksikan kerajaan mewujudkan 1.8 juta peluang pekerjaan dan lebih sejuta daripadanya merupakan pekerjaan berstatus berpendapatan tinggi. Kerajaan juga telah mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan yang baik yang akhirnya membawa kepada peningkatan purata jangka hayat rakyat Malaysia. Pada tahun 2017 contohnya, purata jangka hayat golongan lelaki dicatatkan menjangkau 72.7 tahun, manakala bagi perempuan pula 77.4 tahun

 

Berhubung kesejahteraan yang bersifat subjektif yang merangkumi elemen psikologi, kesejahteraan rakyat Malaysia juga dilaporkan berada dalam keadaan yang baik.  Menurut Laporan Indeks Kebahagiaan Dunia atau World Happiness Report 2017 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), negara kita kini menduduki tangga ke-42 daripada 155 negara berbanding tempat ke-47 pada tahun lalu.  Malah dapatan indeks ini juga menunjukkan negara kita mengatasi negara maju seperti Jepun (51), Korea Selatan (56), Turki (69), China (79) dan sebagainya. Indeks ini memfokuskan kepada tiga dimensi utama yang menjadi ukuran kebahagiaan yang dirasakan oleh individu iaitu penilaian kepuasan hidup, pengalaman emosi serta makna dan tujuan dalam hidup.

 

Global Peace Index (2017) seterusnya meletakkan Malaysia di tangga ke-29 daripada 162 negara sebagai negara yang aman dan selamat untuk didiami.  Begitu juga Best Countries Report(2017) yang dikeluarkan oleh Y&R's BAV Consulting dan The Wharton School of the University of Pennsylvania menempatkan Malaysia di kedudukan ke-35 daripada 80 negara yang memiliki kualiti hidup yang baik.

 

Tuan-tuan dan Puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian,

 

Mengapa saya sebut semua ini?  Kerana konsep kesejahteraan total yang saya sebutkan ini tidak datang begitu sahaja. Proses pemerkasaan, kesejahteraan dan kesepaduan rakyat Malaysia disumbangkan oleh rakyat amnya dan tuan-puan yang di hadapan saya pada hari ini khususnya, sepanjang dekad-dekad yang lalu. Sesungguhnya, tema persidangan “Sejahtera Negaraku Malaysia” ini sangat bertepatan dengan hasrat dan aspirasi negara yang kini berada di selekoh terakhir menjelang tahun 2020.  Dalam hubungan ini, saya berharap agar dua objektif penganjuran persidangan ini akan tercapai.  Pertamanya, mewujudkan keharmonian modal insan negara yang mengukuhkan kesejahteraan rakyat dan yang kedua, memupuk dan membentuk nilai baharu dan set minda dinamik yang menyokong teras aspirasi pembangunan negara.

 

Hadirin yang saya hormati sekalian,

 

Dalam dunia yang dicorakkan oleh landskap ketidaktentuan dan diasak gelombang cabaran silih berganti, peranan tenaga kerja Malaysia menjadi lebih mencabar dan kompetitif berbanding sebelumnya. Harapan dan tuntutan dari segenap pihak ke atas prestasi dan pencapaian perkhidmatan semakin lantang dilontarkan, manakala palang prestasi penyampaian perkhidmatan yang perlu dilangkaui juga telah menjadi semakin tinggi.Berhadapan dengan pelbagai mehnah dan tribulasi  ini, Program Transformasi Kerajaan (GTP) adalah satu-satunya penyelesaian yang memberi pengharapan baharu.  Justeru, seluruh penyedia perkhidmatan termasuk awam dan swasta perlu memartabatkan tadbir urus terbaik dan meniup semboyan penyampaian perkhidmatan terbilang demi mensejahtera kehidupan rakyat dan memartabatkan nama negara di persada global.

 

Hadirin yang dikasihi sekalian,

 

Fenomena hari ini juga memperlihatkan bahawa kejayaan sesebuah negara bukan sahaja diukur dari dimensi ekonomi dan pembangunan fizikal semata-mata, malahan turut didokong oleh pembangunan modal insan yang berketrampilan berteraskan intelektual dan profesionalisme.  Agenda pembangunan negara juga harus berfokuskan kepada usaha pemantapan ilmu, pemerkasaan daya intelektual dan keterampilan diri modal insan yang unggul.  Tindakan yang menjurus kepada peningkatan keupayaan modal insan menerusi penguasaan ilmu,  pemupukan budaya dan nilai murni menjadi semakin kritikal dan ini perlu dilaksanakan secara holistik dan tersusun. 

Dalam konteks ini, perancangan Malaysia berkaitan pembangunan modal insan yang digariskan sekali lagi mendapat perhatian dunia.  Contohnya,  The Global Talent Competitiveness Index 2017 (GTCI) memperakui kesungguhan Malaysia dalam pembangunan bakat, terutamanya berkaitan teknologi dan inovasi. Malaysia ditempatkan pada kedudukan ke-28 daripada 118 negara. Penilaian ini mengukur kemampuan Malaysia dalam menarik (attracting), mengasah (growing) dan mengekalkan bakat (retaining).  Selain itu, GTCI turut mengiktiraf kemampuan Malaysia melahirkan tenaga kerja yang memiliki kemahiran vokasional dan teknikal serta berkemahiran tinggi.

 

Saya mengambil maklum, bagi membangunkan modal insan yang berkualiti, perkhidmatan awam telah memperkenalkan Program Pementoran sejak 2008 dengan tujuan memberikan bimbingan, sokongan dan bantuan kepada pegawai muda yang baharu menyertai Perkhidmatan Awam dan mereka yang baharu dinaikkan pangkat. Program ini berjaya menyediakan barisan pelapis yang berketerampilan dan berkualiti dalam perkhidmatan awam. Saya ingin menyeru dan menyarankan agar rakan kita di sektor swasta juga dapat menyediakan satu program seumpamanya atau menggiatkan usaha program sebegini agar kecemerlangan sedia ada dapat dijalankan kepada generasi pelapis tonggak pembangunan negara masa depan. Dengan itu, kejayaan yang kita kecapi hari ini dapat diwariskan kepada generasi masa depan.

 

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Kepentingan aspek kesihatan mental perlu sentiasa diberi perhatian khusus. Saya ingin berkongsi hasil dapatan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan yang dilaksanakan pada 2015 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kajian ini mendapati prevalen masalah kesihatan mental di kalangan masyarakat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas ialah pada kadar 29.2 peratus yang dianggarkan berjumlah 4.2 juta orang.  Gangguan mental ini antara lain melibatkan masalah berkaitan kemurungan, penyalahgunaan bahan dan lain-lain penyakit neurologi.

Kajian tersebut mendapati, masalah gangguan mental ini berpunca daripada faktor seperti tekanan kerja, masalah perhubungan, kurang kemahiran keibubapaan, perceraian dan keganasan rumah tangga.  Selain itu, masalah berkaitan kemahiran psikologi seperti kurang kemahiran daya tindak (poor coping skill) dan sokongan sosial lebih memburukkan status kesihatan mental seseorang.

 

Oleh yang demikian, kerajaan sangat menyokong segala usaha untuk membangunkan dasar dan kegiatan yang menjurus kepada kesihatan mental yang boleh membantu dalam kesejahteraan modal insan negara.  Saya menyeru semua pihak agar kempen kesihatan mental tidak hanya disambut pada Hari Kesihatan Mental Sedunia yang ditetapkan tanggal 10 Oktober setiap tahun tetapi hendaklah diadakan program kesedaran sepanjang masa secara berterusan. Saya yakin bahawa pendekatan psikologi boleh dimanfaatkan dalam menangani isu kesihatan mental. Pendekatan psikologi yang berorientasikan pencegahan seharusnya diperkasakan bagi mengisi jurang dalam pendekatan menangani kesihatan mental sedia ada yang terlalu memberi fokus kepada aspek pemulihan.

 

Dalam konteks perkhidmatan awam, perkhidmatan psikologi telah mula diperkenalkan secara rasmi dengan tertubuhnya Bahagian Perkhidmatan Psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun 1992. Ini bermakna, perkhidmatan psikologi telah wujud dalam perkhidmatan awam selama 25 tahun dan menyambut Jubli Perak perkhidmatannya pada tahun ini.  Dalam tempoh tersebut, banyak sumbangan dan kejayaan dicapai dalam membangun dan mensejahterakan modal insan.  Negara kita diuji dengan pelbagai kejadian yang menggangu kesejahteraan emosi rakyat.  Di antaranya, kejadian MH 370, MH 17 dan pelbagai lagi bencana alam lain seperti banjir dan kebakaran.  Di sini kita melihat sumbangan dan kerjasama antara pakar bidang psikologi dan kaunseling telah membantu memulihkan trauma dan gangguan psikologi yang dialami mangsa.  Saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua pakar psikologi yang menyumbang usaha bakti kepada negara.

 

Bagi maksud memperkasa kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam konteks komuniti perlu diperluaskan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Perkhidmatan psikologi dan kaunseling ini sewajarnya boleh dicapai oleh setiap lapisan masyarakat diseluruh pelusuk negara. Bagi tujuan itu, Perkhidmatan Awam telah mewujudkan sistem sokongan serta pencegahan kepada permasalahan psikologi bagi membantu penjawat awam melalui Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali sebagai AKRAB. Saya difahamkan, sejak diperkenalkan pada tahun 2005, program ini telah berjaya dan berfungsi untuk membantu penjawat awam menangani isu kehidupan dan pekerjaan mereka. Secara tidak langsung program ini berjaya mengangkat martabat dan kualiti penyampaian perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat di negara ini.

 

Selain itu, Kerajaan melalui PERKESO di bawah Kementerian Sumber Manusia juga telah melancarkan Program Return to Work (RTW) pada tahun 2007 bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Program ini adalah satu inisiatif bertujuan membantu pencarum PERKESO yang hilang upaya melalui sesi kaunseling, intervensi pemulihan fizikal, pemulihan vokasional, latihan pekerjaan dan akhirnya boleh kembali bekerja.  Sejak diperkenalkan pada tahun 2007 hingga Ogos 2017 seramai 17,183 orang pekerja telah  dipulihkan dan kembali semula bekerja.  Pada hemat saya, program yang baik rakan pembimbing dan Return To Work ini perlu diperluaskan pelaksanaannya oleh semua organisasi, syarikat dan lapisan masyarakat.

 

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,

Saya berharap perkhidmatan psikologi dalam pengurusan modal insan negara ini terus diperkasakan bagi memastikan keseimbangan fizikal, emosi, tingkah laku dan spiritual warga kerja negara ini berada di tahap yang terbaik.  Keseimbangan ini dilihat amat penting dimiliki oleh setiap modal insan bagi membolehkan mereka memberi sumbangan terbaik kepada negara. Setiap guna tenaga yang ada di negara ini perlu dipastikan berada dalam keadaan terbaik agar mereka boleh bersama menggerakkan gelombang kecemerlangan negara menjelang 2050.

 

Modal insan bertaraf dunia boleh dicapai sekiranya setiap tenaga kerja di dalam negara ini mempunyai minda dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan, disaluti etika yang luhur dan mengamalkan budaya berpencapaian tinggi. Oleh itu, saya ingin menyarankan agar kaedah tertentu diperkenalkan untuk menilai tahap kesihatan mental setiap modal insan di negara ini.  Hal ini penting bagi memastikan jentera tenaga kerja yang menyumbang kepada pembangunan negara diisi dengan individu yang sentiasa berfikiran positif, matang, mempunyai keupayaan berfikir secara kreatif dan inovatif serta ampuh menghadapi cabaran dunia semasa.

 

Akhir sekali, bagi mengetengahkan peranan bidang psikologi kepada negara, saya berpandangan bahawa satu indeks khusus untuk mengukur tahap kesejahteraan psikologi rakyat Malaysia perlu diwujudkan. Bertitik tolak daripada itu, saya ingin mencadangkan agar sebuah indeks yang dinamakan sebagai Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia, dibangunkan bagi mengukur tahap kesejahteraan rakyat Malaysia. Untuk tujuan membangunkan Term of Reference (TOR) serta parameter yang bersesuaian bagi menyukat tahap kesejahteraan psikologi rakyat, saya lontarkan cabaran ini kepada para cendekiawan yang ada dalam Perkhidmatan Awam dan tenaga pakar yang ada untuk menzahirkan indeks ini.

 

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,

Sebagai menyimpul bicara saya pada hari ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Persidangan Psikologi Modal Insan Tahun 2017 ini. Sesungguhnya, psikologi itu merupakan elemen positif dalam kehidupan kita seharian.  Buang jauh-jauh, malah padamkan stigma yang dilabelkan ke atas istilah ‘psikologi’ itu sendiri. Kekuatan psikologi dapat memastikan kesejahteraan diri dan keseimbangan fizikal, mental, tingkah laku dan spiritual.

 

Kata HAMKA:“Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang.  Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi”.

 

 Dengan itu, saya menyeru agar kesejahteraan modal insan ini dapat diberi keutamaan untuk kita meraih kejayaan menjadi negara maju dalam acuan kita sendiri menjelang 2050. Dengan kata-kata itu dan dengan lafaz kalimah mulia ‘Bismillahirrahmanirrahim’, saya dengan sukacitanya merasmikan Persidangan Psikologi Modal Insan Tahun 2017.

 

Wabillahi Taufik Walhidayah. Wassalamu’alaikum w.b.t.

TEKS UCAPAN MAJLIS AMANAT PERDANA PERKHIDMATAN AWAM KE-15 (MAPPA XV)

TEKS UCAPAN
YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
PERDANA MENTERI MALAYSIA
SEMPENA
MAJLIS AMANAT PERDANA PERKHIDMATAN AWAM KE-15
(MAPPA XV)
PADA 3 OKTOBER 2017 (SELASA), JAM 9.30 PAGI
BERTEMPAT DI
DEWAN PLENARI, PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA PUTRAJAYA (PICC), PUTRAJAYA
TEMA
“ASPIRASI PERKHIDMATAN AWAM MENUJU TN50: PENYAMPAIAN
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NEGARA”


Bismillahir Rahmanir Rahim,

Alhamdulillahi Rabbil A’lamin wa biHi Nasta’in,

Semulia-mulia selawat kepada Rasul Junjungan, dengan lafaz, Allahumma Solli Ala Saidina Muhammad, Wa a’la A-li Saidina Muhammad.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi
Timbalan Perdana Menteri,

YB Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri

YBhg. Tan Sri Dr. Ali Hamsa
Ketua Setiausaha Negara,

YAB Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri,

YBhg. Tan Sri Zainal Rahim Seman
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

YBhg Dato’ Azih Muda
Presiden CEUPACS

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Dif-Dif Kehormat,

 

Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Para Penjawat Awam dikasihi sekalian.

 

1. Alhamdulillah, dimulai segalanya dengan mengatur rasa syukur setinggi-tingginya ke hadrat Allah SWT, yang telah dengan Izin Rahmat dan Kurnianya, memungkinkan kita bertemu sempena Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam bagi Kali Ke-15.


2. Pertamanya, kita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamsa, selaku Ketua Setiausaha Negara dankepada Yang Berbahagia Tan Sri Zainal Rahim Seman, sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, di atas penganjuran MAPPA ini, yang sesungguhnya merupakan satu perhimpunan terbesar lagi terpenting kepada Perkhidmatan Awam.


3. Pada pagi ini sahaja, saya dimaklumkan bahawa kehadiran para penjawat awam yang mewakili pelbagai agensi, Kementerian dan skim perkhidmatan serta kumpulan profesional jugakakitangan pelaksana, yang datangnya dari utara Perlis membawa ke nun jauh dari Sabah dan Sarawak. Terima kasih dan marilah sama-sama kita berikan tepukan kepada sekalian yang hadir!


4. Seperti yang kita dapat lihat, bak kata orang dulu-dulu, kesemuanya lebih 5 ribu orang berbondong-bondong duduk bersama di dalam dewan hingga melimpah ke ruang-ruang legar Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, sebagai bukti teguh dan berpadunya para penjawat awam, dalam satu Perkhidmatan yang menjadi TUNJANG PALING UTAMA kepada Kerajaan serta Negara, khususnya sejak 60 tahun kita meraih kemerdekaan.


5. Tuan-Tuan dan Puan-Puan, inilah semangat,… inilah jiwa,… dan inilah dia,… satu kesatuan yang terpuji serta kita mahukan, demi mengangkat tinggi martabat Perkhidmatan Awam Malaysia, untuk terus memacu kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat sampai bila-bila.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
6. Kalau disusur dari segi sejarah, bermulanya perkhidmatan awam di negara ini, adalah sekitar tahun 1934, yang ketika itu dikenali sebagai Malayan Establishment Office, membawa kepada tahun 1954 diubah kepada Federation Establishment Office, kemudiannya pada tahun 1967 dikenali pula sebagai Establishment Office of Malaysia, sehinggalah kepada tahun 1968 ditukar lagi kepada Jabatan Perkhidmatan Awam yang kekal sampai hari ini.


7. Oleh itu, pastinya, sepanjang kira-kira 83 tahun, perjalanan Perkhidmatan Awam negara ini, pra dan pasca kemerdekaan, hingga ke era pembangunan serta kemajuan dewasa ini, telah menempa satu tempoh yang panjang, penuh dengan pengetahuan serta sarat meng-gendong pengalaman.


8. Apa yang ingin saya katakan adalah, saya yakin dan percaya Perkhidmatan Awam di negara ini, nyatanya, telah sampai kepada satu tahap keampuhan dan kematangan yang mampu menjadi serta selayaknya dipersiagakan bukan sahaja pada paras ini, tetapi yang lebih utama daripada itu, adalah untuk mencorakkan Malaysia bagi tempoh 30 tahun yang mendatang.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
9. Dalam pembangunan sesebuah negara mahupun tamadun, pelbagai ayat suci Al-Quran dan hadis serta pedoman agama haruslah sentiasa diambil sebagai panduan dan pengajaran.


10. Umpamanya, petikan daripada surah Al-Qasas ayat 26 yang antara tafsirannya merujuk tentang peri-mustahaknya untuk kita, tidak kira pemimpin,golongan teknokrat, para birokrat mahupun rakyat terbanyak, supaya bekerja kuat lagibersungguh-sungguh, dengan penuh amanah juga dipercayai, demi memakmur negara dan mensejahterakan rakyat.


11. Ini diperteguhkan lagi dengan potongan ayat ke-15 surah As-Saba’ yang menyebut bahawa, Allah SWT telah mengiktiraf kemajuan dan kemewahan serta kesejahteraan penduduk di negeri Saba’, selagi mana mereka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Ilahi, negaratersebut akan terus berada dalam keadaan yang baik lagi makmur, di bawah lindungan Tuhan sekaligus mendapat keampunan dan keberkatan daripadaNya.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
12. Merujuk kepada maksud dan tafsiran ayat-ayat tersebut serta cedukan daripada pelbagai hikmah, kita dapati terdapat elemen-elemen yang begitu signifikan dalam membikin serta membangun sesebuah negara bangsa.


13. Elemen-elemen tersebut antaranya, setiap pihak perlu mengerti bahawa tertegaknya sesebuah Kerajaan, negara dan jati diri sesebuah negara bangsa bukanlah secara tiba-tiba atau terjadi dengan sendirinya. Bak kata pepatah Inggeris, indeed,… Rome was not built in a day.


14. Sebaliknya, ia menagih keringat, pengorbanan, ikhtiar, sekaligus usaha yang bersungguh-sungguh. Dan,… apabila kejayaan menjelang tiba, kita perlulah bersyukur kepada segala nikmat yang dilimpahi agar kejayaan itu akan diberkati dan ditambah-tambah lagi. InsyaAllah.


15. Maka bertolak dari situlah, dalam konteks negara ini, paling mutakhir, Malaysia semakin diakuisebagai antara Pelaku Global utama dunia, apabila Laporan Daya Saing Global 2017/2018 oleh Forum Ekonomi Dunia, yang meletakkan negara ini berada pada tempat ke-23 dari 137 buah negara, bagi ekonomi yang paling berdaya saing di dunia.


16. Malah, bukan sekadar itu sahaja, dalam laporan yang sama, Malaysia berada pada kedudukan ke-15 dalam senarai perbelanjaan Kerajaan yang paling efisien, mengatasi negara-negara Eropah dan Asia lain seperti Finland, China,Sweden dan Jepun.


17. Jelasnya, perkara ini tidak akan berjaya dicapai, tanpa usaha gigih Kerajaan, yang semestinya ditonggak oleh para penjawat awam yang begitu komited menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mendokong sekaligus menyokong Kerajaan dalam membangunkan negara. Untuk itu, marilah sama-sama kita berikan penghargaan dan tepukan gemuruh kepada semua penjawatawam!


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
18. Apabila kita menghalusi apakah itu takrif yakni pengertian istilah Kerajaan, khususnya yangmenyentuh Perkhidmatan Awam, jika ditelitidan ditafsir daripada perspektif kuasa eksekutif, kita harus fahami dengan jelas bahawa, ia merujuk pertamanya,…
Kerajaan sebagai satu badan atau institusi yang bertanggungjawab dan diberi kuasa untukmenjalankan sistem pemerintahan, berasaskan fungsi-fungsi undang-undang serta pengurusan juga pentadbiran bagi sesebuah negara atau wilayah.


19. Kedua, maknanya, sesebuah Kerajaan itu terbentuk daripada komponen atau gabungan Anggota Jemaah Pentadbiran yang dipilih oleh rakyat dan diberikan kuasa secara sah, berdasarkan peruntukan perlembagaan.


20. Manakala, Perkhidmatan Awam, menjadi Jentera Perkhidmatan Utama untuk penyampaian dan pelaksanaan segala dasar serta inisiatif ‘ThePolitical Master Of The Day’ atau kuasa politik yang memerintah secara sah.


21. Justeru, kita perlu menggarap baik-baik, terdapat persepsi atau kefahaman bahawa adanya pemisahan yakni, political master of the day tidak ada kena mengena dengan Perkhidmatan Awam, as some would say, the Political Master may come and go, but the civil service remains.


22. Sebaliknya, Kerajaan yang terbentuk daripadaJemaah Anggota Pentadbiran, sebenarnya satu hubungan hierarki dengan Perkhidmatan Awam, di mana, Kerajaan adalah penentu dasar pentadbiran negara dan dasar tersebut hendaklah dilaksanakan oleh Perkhidmatan Awam dengan berkesan untuk kebaikan negara seperti yang diperintahkan.


23. Perkara ini sememangnya jarang diperkatakan dengan seterang dan sejelas ini, namun pada pandangan saya, seperti yang disebut tadi, perkhidmatan awam negara ini sudah cukup matang dan berhemah untuk menghadami dan mena’akul ehwal hubung kait yang diutarakan ini, dengan mendalam, kerana antara keduanya tidak boleh terpisahkan.


24. Kalau orang seni bilang,… antara pihak anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam adalah ibarat ‘aur dengan tebing’, kalau dalam lirik lagu umpama pula ‘bunga dengan tangkainya’.


25. Lantaran itulah, pepatah juga menyebut, jika ‘dicubit peha kanan, peha kiri pun terasa’.Ertinya, apabila pihak lawan atau pembangkang, memperlekeh, mentohmah atau memfitnah Penjawat Awam, maknanya cacian atau kata-kata nista itu, seumpama menghina secara langsung pihak Kerajaan secara keseluruhannya dan begitu jugalah sebaliknya.


26. Oleh sebab itulah, kita sama-sama berasa amat tersinggung dan marah, apabila terdapat sesetengah pihak khususnya dari pembangkang, yang sesuka hati menuduh kononnya perkhidmatan awam negara ini sebagai “bloated civil service” yakni sudah terlebih bilangannya, berbanding negara-negara lain di dunia dan jika mereka berkuasa, dengan angkuhnya, mereka mahu mengurangkan separuh daripada jumlah penjawat awam.


27. Sebenarnya, adalah tidak adil untuk membandingkan jumlah penjawat awam di negara ini dengan negara-negara lain. Kerana, sesuatu yang harus pembangkang fahami ialah takrifan penjawat awam di negara ini adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan yang meliputi sektor perkhidmatan kesihatan seperti doktor dan jururawat, anggota keselamatan termasuk tentera serta polis dan warga pendidikan yang merangkumi hampir setengah juta para guru.


28. Sedangkan, di sebahagian negara-negara lain, mereka tidak menghitung pekerja dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan sebagai penjawat awam.


29. Bukan setakat itu sahaja, pihak pembangkang tergamak melabelkan penjawat awam dan memberi tanggapan negatif selain menyelar secara semberono bahawa, perkhidmatan awam ini sebagai ‘tidak cekap’, ‘makan gaji buta’ dan sungguh keterlaluan, apabila ada pemimpin pembangkang sanggup menghina penjawat awam sebagai ‘kucing kurap’.


30. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, apa akan terjadi kepada untung nasib sebahagian besar penjawat awam, sekiranya pembangkang dibiarkan memerintah negara ini?


31. Sanggupkah Tuan-Tuan dan Puan-Puan mempertaruhkan masa depan sekalian dan anak cucu keturunan kita kepada pihak yang sedemikian ini?


32. Jadinya, seperti yang saya sebutkan di awal ucapan tadi, hatta ajaran agama pun menuntut agar kita bersyukur dengan nikmat yang sedang dikecapi dan tidak secara mudahnya, kita patut membiarkan tanahair bertuah ini jatuh ke tangan mereka yang tidak menghargai sumbangan dan susah payah parapenjawat awam.


33. Kerana itulah, Kerajaan yang ada ini, sejak puluhan tahun, amat-amat menyanjung tinggi dan berterima kasih kepada para Penjawat Awam yang telah sekian lama bersama pentadbiran Kerajaan, saling ganding-berganding, lengkap-melengkapi dan dokong-mendokongi.


34. Sebagai bukti bahawa Kerajaan yang ada, terutama sejak 8 tahun kebelakangan ini, telah berbuat pelbagai inisiatif dan sekian banyak penambahbaikan, demi membela kepentingan dan menjaga kebajikan penjawat awam, antaranya;
Pertama: Menaikkan gaji penjawat awam sebanyak 7 peratus hingga 13 peratus pada tahun 2012.
Kedua: Menaikkan pencen minimum daripada 720 ringgit kepada 820 ringgit, bagi mereka yang berkhidmat selama 25 tahun atau lebih pada 1 Januari 2012.
Ketiga: Mensetarakan pangkat-pangkat dalam perkhidmatan ATM dan PDRM dengan Perkhidmatan Awam Am, selaras perubahan lapisan-lapisan gred jawatan atau gred gaji, pada 1 Januari 2013. Juga, pelaksanaan kenaikan pangkat anggota Polis dan Angkatan Tentera berpangkat Konstabel, Prebet dan Lans Koperal berdasarkan time-based.
Keempat: Penetapan gaji terendah daripada 832 ringgit kepada 1,200 ringgit sebulan mulai Julai 2016.
Kelima: Melaksanakan dasar di mana pegawai lantikan kontrak yang berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun boleh dilantik secara tetap mulai 1 Julai 2016;
Keenam: Pemberian pergerakan gaji tahunan sebanyak 3 peratus setahun kepada pegawai yang telah mencapai gaji maksimum;
Ketujuh: Memanjangkan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh kepada Kumpulan Pelaksana bermula Tahun 2017 ini dengan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit; dan
Kelapan: Mewujudkan kaedah kenaikan pangkat secara time-based kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perubatan.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
35. Selain daripada penambahbaikan daripada segi struktur gaji dan perkhidmatan, Kerajaan turut melaksanakan penambahbaikan dari sudut kebajikan penjawat awam. Contohnya:-
Pertama: Melancarkan Skim Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia atau PPA1M sejak tahun 2013, di mana sebanyak 200 ribu unit rumah akan disiapkan menjelang tahun 2020.
Kedua: Menaikkan kadar Bantuan Sara Hidup atau COLA sebanyak 50 ringgit sebulan pada tahun 2012 bagi penjawat awam yang tinggal di kawasan-kawasan pinggir bandar; dan
Ketiga: Menaikkan Imbuhan Tetap Perumahan atau ITP minima kepada 300 ringgit sebulan pada tahun 2015. Manakala, 25 peratus ITP turut diterima oleh penjawat awam yang mendapat kemudahan kuarters.


36. Tidak dilupakan juga, kepada para pesara, kita telah menaikkan kadar pencen terendah daripada 720 ringgit pada tahun 2012, kepada 950 ringgit sejak 1 Julai 2016 lalu.


37. Apa yang penting di sini, kesemua kemudahan dan imbuhan yang dinikmati oleh Penjawat Awam adalah kerana hubungan kerjasama yang kukuh di antara Kerajaan dan Perkhidmatan Awam yang cekap lagi efisyen.


38. Barulah wujudnya satu simbiosis yang mantap dalam memecut dan to leapfrog atau melonjakkan Malaysia supaya tersenarai dalam kelompok 20 negara termaju serta terbaik di dunia menjelang tahun 2050.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,
39. Seandainya, benar penjawat awam ini tidak cekap seperti yang dituduh, mana mungkin kita mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat.


40. Sebagai contoh, projek UTC dan RTC yang merupakan game changer dalam perkhidmatan awam, juga diakui Bank Dunia sebagai model terbaik perkhidmatan Kerajaan di dunia kerana mampu menjimatkan perbelanjaan Kerajaan sehingga dua bilion ringgit. Lebih daripada itu, ditempatkan di bawah satu bumbung yang mempunyai pelbagai perkhidmatan yang diperlukan rakyat.


41. Jika dahulu, perkhidmatan memperbaharui pasport mengambil masa sehingga 10 hari bekerja, kini cuma memerlukan satu jam sahaja, berbanding di UK dan Australia misalnya, proses memperbaharui pasport mengambil masa selama tiga minggu. Malah, sistem pembaharuan pasport atas talian sedang melalui tempoh ujian. Inilah yang dinamakan inovasi dalam mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.


42. Dari aspek perkhidmatan kesihatan pula, hanya Malaysia sebuah negara yang berupaya menyediakan perkhidmatan dengan bayaran cuma satu ringgit, khususnya melalui Klinik 1Malaysia.


43. Di samping itu, melalui Projek Infra Rakyat MRT Laluan Sungai Buloh–Kajang, yang telah dapat disiapkan menepati jadual, telah dapat menjimatkan sebanyak 2 bilion ringgit daripada kos asal pembinaan.


44. Ini merupakan “success story” bagi projek yang dibiayai secara langsung oleh Kerajaan. Struktur yang baik dari segi tadbir urus, pembiayaan, mahupun implementasi, ternyata menjadi critical success factors kepada projek MRT ini.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
45. Manakala, terhadap Kerajaan pula, secara langsung, pihak tidak bertanggungjawab, khususnya pembangkang, tidak habis-habis menabur fitnah, menghasut dan memesongkan pemikiran dengan membuat tuduhan demi tuduhan yang tidak berasas, dengan niat yang jahat untuk menjatuhkan Kerajaan yang ada secara tidak demokratik.


46. Mereka juga menuduh kononnya, Malaysia adalah ‘A failed State’, yakni negara yang gagal dan bakal menjadi bankrap serta kedaulatan negara sedang dijual kepada beberapa kuasa besar asing seperti China, India dan Arab Saudi.


47. Terbaru, dituduh pula kita hendak menggadaikan negara kepada Amerika Syarikat, apabila kita menjalinkan hubungan baik dan perdagangan dengan negara berkenaan.


48. Jika benarlah Malaysia negara gagal seperti ditohmah, mengapa fakta menunjukkan sebaliknya yakni, KDNK negara berkembang pada kadar 5.8 peratus di suku kedua 2017 iaitu antara yang tertinggi di dunia?


49. Seterusnya, bagaimana pula dengan majalah antarabangsa Forbes telah meletakkan Malaysia pada kedudukan paling atas di antara semua negara Asia untuk pelaburan asing?


50. Waima, agensi penarafan antarabangsa Fitch Ratings juga mengekalkan penarafan kredit Malaysia dengan unjuran stabil pada skor A-?


51. Bahkan, kalau betul dakwaan pembangkang itu berasas, kenapa pula kedudukan rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia kini bertambah mantap lagi kukuh kepada 431.7 bilion ringgit berbanding hanya lebih kurang 60 bilion ringgit sewaktu krisis kewangan Asia Tahun 1997/1998?


52. Saya juga ingin bertanya, jika Malaysia bukan negara berjaya, mana mungkin pelaksanaan Pusat Transformasi Bandar atau UTC, menyediakan Pusat Khidmat Sehenti yang beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 10 malam, 7 hari seminggu, tiada lain seumpamanya di dunia?


53. Andainya lagi Malaysia sebuah negara gagal, bolehkah Majalah International Living memilih negara ini sebagai destinasi persaraan terbaik di dunia bagi tahun 2017?


54. Tambahan lagi, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, sewaktu lawatan kerja saya ke Amerika Syarikat atas jemputan Presiden Donald Trump, beliau memuji pendirian Malaysia yang anti-keganasan dan dengan sendirinya mengiktiraf Malaysia sebagai negara pelaku global antara yang penting di rantau Asia Tenggara dan di dunia.


55. Bahkan, sewaktu pertemuan tersebut juga, Kerajaan Amerika Syarikat dalam kenyataan rasmi bersama, telah bersetuju untuk menggesa pihak Myanmar menghentikan penindasan dan operasi ketenteraan terhadap etnik Rohingya.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
56. Hakikatnya, sejak mengambil alih pentadbiran negara pada April 2009, saya telah memperkenalkan Dasar Transformasi Nasional atau DTN, yang amat menitik beratkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap dan berkualiti.


57. Dengan kesungguhan penjawat awam sebagai tulang belakang kepada prakarsa-prakarsa seperti yang kita rancangkan, pelbagai kejayaan serta pencapaian telah diperolehi oleh negara dengan pengabsahkan oleh Badan-Badan Pemiawaian berwibawa.


58. Hatta, kita sentiasa bersyukur kepada Allah, melalui pelbagai inisiatif sejak tahun 2009, di bawah NBOS khususnya, Kerajaan telah berjaya menjimatkan sejumlah lebih 3.5 bilion ringgit perbelanjaan negara, melalui pelbagai program berimpak tinggi, dengan kos yang lebih rendah, tanpa berkompromi tentang kualiti dan kuantiti.


59. Selain itu, pelbagai kejayaan dan pencapaian telah diraih oleh negara antaranya:-
Pertama: Kita telah berjaya mengurangkan defisit fiskal daripada 6.7 peratus pada tahun 2009 kepada 3.1 peratus tahun 2016.
Kedua: Dalam tempoh 2009 sehingga 2016, sebanyak 2.26 juta peluang pekerjaan telah berjaya diwujudkan, iaitu pencapaian 69 peratus daripada 3.3 juta yang kita sasarkan pada tahun 2020.
Ketiga: Berdasarkan Indeks Keamanan Global 2017, Malaysia telah berjaya mengekalkan kedudukan sebagai negara ketiga paling aman di rantau Asia dan ke-29 daripada 163 negara paling aman di dunia.
Keempat: Dalam Doing Business Report 2017 oleh Bank Dunia, kita berada pada posisi ke-23 dalam Ease of Doing Business dalam kalangan 189 buah negara; dan
Kelima: Nilai perdagangan Malaysia antara Januari dan Julai tahun ini mencapai 1.008 trilion ringgit, meningkat sebanyak 22.7 peratus berbanding tempoh yang sama tahun lepas.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,
60. Sesungguhnya, dunia kini sedang diselubungi oleh pelbagai ketidaktentuan. Mengambil pengajaran itu, saya ingin menyentuh tiga cabaran utama yang bakal kita tempuhi iaitu:


61. Pertamanya: Mendepani era “the new order”, geopolitik dan keamanan sejagat. Realitinya, negara kini sedang berdepan dengan cabaran risiko geopolitik baharu dunia yang serius antaranya membabitkan krisis di antara negara-negara Islam di Teluk, program nuklear Korea Utara dan implikasi Brexit.


62. Malah, sejak akhir-akhir ini pula, kes-kes keganasan, letupan dan pengeboman di tempat-tempat awam oleh kumpulan-kumpulan pengganas dan ekstremisme di pelbagai sudut dunia.


63. Kita perlu beringat-ingat bahawa, seandainya krisis dan ancaman ini tidak dibendung dengan sebaik mungkin, tempiasnya mungkin akan merebak dan menimpa negara kita. Mohon Allah jauhkandaripadanya.


64. Oleh sebab itu, Kerajaan sentiasa memantau situasi keamanan dan keselamatan negara, sekaligus berusaha mempastikan agar para penjawat awam tidak terpengaruh apatah lagi terlibat dengan kegiatan puak pelampau ini seperti Daesh dan IS,yang telah menyalahtafsirkan konsep jihad sebenar.


65. Keduanya: Dalam memelihara kepentingan dan memenuhi kehendak serta kebajikan rakyat, Kerajaan telah melaksanakan prakarsa-prakarsa strategik di bawah lembayung Dasar Transformasi Nasional demi memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi.


66. Untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya dalam kalangan B40 dan M40, Kerajaan berusaha gigih menyalurkan pelbagai bantuan dan inisiatif kepada golongan masyarakat yang memerlukan tidak kira di bandar mahupun luar bandar.


67. Antaranya, inisiatif dan bantuan di bawah jenama 1Malaysia seperti, BR1M, Projek Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia, PR1MA serta Klinik 1Malaysia, Kad Diskaun Siswa 1Malaysia dan bantuan-bantuan kepada para petani, pekebun kecil, nelayan serta para peneroka FELDA dan bermacam lagi subsidi, akan terus diperuntuk serta dipergiat demi kebajikan masyarakat teramai.


68. Selain itu, Kerajaan ini akan terus memfokus kepada Projek-Projek Infra-Rakyat seperti MRT yang jelas memberi kesan dan impak yang besar. Begitulah juga dengan projek-projek East Coast Rail Link dan High Speed Rail yang kini sedang rancak dan bakal dibina.


69. Menjengah kemudahan prasarana kepada saudara serta saudari kita di Sabah dan Sarawak pula, kita telah mengotakan janji melalui pembinaan Lebuhraya Pan-Borneo. Moga-moga saudara dan saudari kita di Sabah dan Sarawak berasa gembira dengan limpahan kemajuan yang tiba di kaki-kaki kampung halaman masing-masing. Hatta, kawasan-kawasan terpencil seperti Kapit dan Ulu Song yang sebelum ini terputus hubungan, kini turut bersama merasa nikmat kemajuan.


70. Ketiganya: Kemunculan gelombang teknologi baharu yang dikenali sebagai ‘The Fourth Industrial Revolution’ yakni Revolusi Perindustrian Keempat atau IR 4.0 dan era ‘Digital Economy’ atau Ekonomi Digital yang menyebabkan Kerajaan terus berusaha dalam menjayakan Dasar Digital Malaysia.


71. Sememangnya, IR 4.0 ini berlaku melalui tiga ciri utama iaitu velocity atau kelajuan, breadth and depth atau keluasan dan kedalaman serta systems impact atau impak menyeluruh.


72. Ini menyebabkan dunia pada masa hadapan akan dipenuhi dengan fenomena-fenomena yang tidak pernah tergambar dek fikiran seperti autonomous car, quantum computing dan artificial intelligence.


73. Kesemuanya ini menuntut keupayaan perkhidmatan awam dalam memberi respon segera kepada pelbagai teknologi yang mengkacau-ganggu, atau bersifat disruptif ini dan bersedia denganpendekatan yang lebih segar lagi multi-dimensional serta kombinasi top-down danbottom-up, inside-out serta outside-in, khususnya dalam penggubalan dasar, regulasi baharu yang merangkumi hak dan privasi pelanggan, keselamatan, pendidikan, ekonomi serta teknologi pintar.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
74. Sebetulnya, untuk mara ke hadapan, dalam usaha membina ketamadunan yang lebih cerah lagiunggul, kita tidak boleh sekadar bernostalgia atau hanya bergantung kepada prestasi hari semalam.


75. Justeru itu, demi mewajah masa depan dalam melakar perjalanan mendakapi aspirasi TN50, Perkhidmatan Awam hendaklah berpegang kepada 6 Falsafah dan Garis Besar Haluan Menuju TN50.


76. Pertamanya: Seandainya secara sedar atau pun tidak, pembentukan negara bangsa Malaysia telah dan untuk tempoh 30 tahun mendatang, dicorakkan atas kanvas KERANGKA MAQASID SYARIAH, makanya, perkhidmatan awam sudah semestinya juga, berpandukan jalur-jalur Manhaj yang sudah pun tersulam asasnya, sejak sekian lama, sekurang-kurangnya 60 tahun yang lalu.


77. Sepanjang tempoh 6 dekad ini, perkhidmatan awam telah bergerak pada landasan yang sama, seiring sejalan dengan Kerajaan, sehingga Malaysia diiktiraf sebagai sebuah negara Islam progresif lagi dinamik, bermanhajkan Maqasid Syariah, dengan berpegang kepada prinsip Wasatiyyah atau moderation, Perlembagaan Persekutuan dan Ideologi Kebangsaan yang kukuh serta tentunya kesinambungan gagasan-gagasan pucuk pimpinan Kerajaan.


78. Sebenarnya, manhaj Maqasid Syariah yang dipegang oleh Kerajaan, mensasarkan kepada maslahah umum yakni yang mendatangkan kebaikan kepada rakyat terbanyak, dengan mengambil kira tahap kemampuan kebertanggungjawaban Kerajaan mengikut 3 keutamaan, sama ada di peringkat DHO-RU-RIYAT yakni KEPERLUAN ASAS YANG PALING UTAMA, sesuatu yang tidak boleh tidak tanpanya.


79. Manakala HA-JIY-YAT pula, berkaitan dengan KEHENDAK DAN KEPERLUAN UMUM yang membawa kepada kelapangan hidup, TETAPI TIDAK TERLALU MENDESAK serta ketiganya, TAH-SI-NIYAT sebagai PENGHIAS, PENCANTIK DAN BERSIFAT PENGINDAH semata-mata, dalam memberi kesempurnaan hidup.


80. Ditambah lagi di peringkat DHO-RU-RIYAT, yang amat mementingkan kepada usaha berterusan dalam pemeliharaan lima prinsip asas utama kehidupan iaitu agama, nyawa, akal, harta benda serta keturunan, khususnya dalam hal-ehwal pembangunan dan kebajikan rakyat serta memajukan negara.


81. Kesemua dasar, usaha dan pendekatan ini terbukti telah membuahkan hasil apabila laporan State of The Global Islamic Economy 2016/2017 oleh Thomson Reuters, kita bukan sahaja telah menduduki tangga pertama secara keseluruhandaripada senarai 73 buah negara di dunia, bahkan turut diakui sebagai ‘the best developed ecosystem for Islamic Finance in the world,sekaligus KWSP negara ini dilaporkan mempunyai Islamic Saving Plan yakni Pelan Penyimpanan Islam yang terbesar di dunia.


82. Kedua: Tahun 2017 sebagai “Year of Delivery” atau Tahun Penyampaian, sebagai fokus dan bidang keutamaan. Ertinya, jentera perkhidmatan awam perlu mempastikan bahawa, penyampaian perkhidmatan bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga mempunyai nilai kepada rakyat dalam mempastikan segala projek, insiatif dan bantuan yang telah dirancang, benar-benar sampai kepada rakyat.


83. Jika tidak, sia-sialah segala perancangan dan dasar yang telah digubal oleh Kerajaan, termasuklah pelbagai bajet yang telah diperuntukkan, namun dek kerana salah penyampaian, maka berlakulah ketirisan dan gagal-lah matlamat Kerajaan.


84. Lantaran itu, aspek delivery atau penyampaian ini,perlu berdarah daging dan bersebati dengan Perkhidmatan Awam, sampai kepada tahap apabila disebut tentang Penyampaian Yang Cekap, ia seharusnya sinonim dengan Perkhidmatan Awam Malaysia. Itulah setinggi-tinggi matlamat yang kita dambakan.


85. Oleh yang demikian, effective and efficient delivery,Perkhidmatan Awam, yang bukan sahaja menjadi slogan pada tahun ini, tetapi saya tahu pasti bahawa, ia telah menjadi iltizam sejak sekian lama kepada perkhidmatan ini,…apa yang penting ia mesti diperkasakan lagi.


86. Jadinya, Pengukuhan dan Pemerkasaan Perkhidmatan Awam harus bertumpu dengan menjadikan perkhidmatan awam yang lebih berfokus kepada rakyat, inklusif, dengan penyertaan komuniti dan berbudaya kerja serta perkhidmatan par excellence dengan mempunyai nilai-nilai murni yang membawa kepada keutuhan organisasi.


87. Selain itu, saya menyeru agar para penjawat awam tidak bekerja dan terus terkongkong dalam ‘silo’ masing-masing atau mengamalkan “turf management”, yakni mengatakan itu hak kita, orang lain jangan campur tangan atau ambil kisah, sehingga boleh mengundang karenah birokrasi yang menyukarkan rakyat.


88. Sedangkan amanah dan tanggungjawab Perkhidmatan Awam, adalah sebagai pemudahcara dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Barulah secara kolektifnya, Kerajaan akan dipandang tinggi dan dihormati oleh rakyat.


89. Ketiganya: Satu lagi nilai yang sangat penting dalam kepimpinan dan organisasi ialah prinsip Wala’ dan Kesetiaan, yakni memberi kepatuhan, sumpah setia, ketaatan serta bai’ah yang wajib kepada seseorang pemimpin yang sah dan institusi kepemimpinan serta kemuncaknya anggota pentadbiran Kerajaan,…Selagi mana, radar kepimpinan dan kepemimpinan itu masih kekal berada dalam parameter maslahah umum serta tidak terjadinya unsur-unsur kezaliman.

90. Pokoknya, jika prinsip dan nilai Wala’ serta Kesetiaan ini menjadi amalan dalam Perkhidmatan Awam, barulah adanya disiplin dan kelancaran dalam organisasi yang menunjangi Kerajaan ini.


91. Malahan, Ibnu Khaldun sendiri, seorang tokoh ilmuwan besar Islam yang sangat terkenal dengan karya agungnya, “Muqaddimah”, bukan sahaja menghuraikan tentang ketamadunan secara umum, bahkan turut mengupas tentang kepentingan sifat kesetiaan sebagai pemacu kepada tadbir urus yang benar-benar profesional.


92. Turut disebut oleh Ibnu Khaldun lagi, bahawa, golongan yang memiliki nilai kesetiaan tinggi adalah mereka yang hingga sanggup berkorban nyawa dalam melunasi setiap amanah yang diberikan. Begitulah tingginya nilai Wala’ dan Kesetiaan dalam organisasi seperti yang dituntut dalam ajaran agama.


93. Keempat: Budaya Kerja Di Luar Kelaziman yang bermaksud, bekerja melepasi dan melangkaui tahap keupayaan lazim atau kebiasaan, di luar lingkungan kotak pemikiran biasa, demi keberhasilan yang luar biasa.


94. Ini termasuklah juga meraikan idea-idea baharu dan sentiasa melakukan penambahbaikan, demi mencapai keberhasilan, selain mempiawai diri serta meningkatkan kompetensi dan nilai tambah, supayaour benchmarking, bukan lagi sekadar menjadijaguh kampung, akan tetapi untuk menjadiPelaku Global yang lebih sistematik dan berdaya maju.


95. Selanjutnya, Kerajaan juga menyarankan agar, para penjawat awam di negara ini terus melipat gandakan usaha, dalam melatih diri menjadi multi-tasking, multi-skills dan multi-talented, berbudaya kreatif lagi berinovatif, yang mampu menyumbang kepada budaya kerja ‘high productivity’, ‘high value’, ‘high thinking’, ‘high skills’ dan ‘highly motivated’, untuk sentiasa bekerja keras bagi mencapai kejayaan untuk negara.


96. Dalam hal demikian, pada minggu lepas, Kerajaan telah mentransformasi dan menjenamakan semula Institusi TVET di negara ini menjadi “TVET Malaysia”, dengan menggabungkan 7 Kementerian di bawah satu kerjasama unggul lagi bersepadu, bagi melatih warga dan anak-anak muda Malaysia untuk menjadi tenaga kerja teknikal yang berkemahiran tinggi.


97. Mustahaknya di sini, civil servants must transform to be more efficient, breaking the traditional boundaries, to go beyond the usual achievements, and more importantly, we must always raise the bar high and continue to keep the bar high to create more success stories for Malaysia.


98. Kelima: Menjengah masa depan, ke arah Revolusi Perindustrian Keempat dan Ekonomi Digital Menuju TN50, dunia kontemporari kini berada dalam transisi, yang bakal menyaksikan massive structural change dan membawa bersamanya teknologi yang bersifat disruptif dan breakthrough;
Daripada robotik dan artificial intelligence kepada teknologi nano; daripada the Internet of Things kepada analitik kesihatan, yang membawa satu quantum leap kepada kehidupan kita.


99. Ketika itu, negara bakal menikmati kebestarian kehidupan, merangkumi pelbagai bidang seperti smart energy, smart mobility, smart healthcare, smart infrastructure, smart governance and smart citizens.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
100. Berhubung itu, berbalik kepada realiti Malaysia dan Perkhidmatan Awam khususnya serta pasaran kerja dunia secara keseluruhannya, telah mula timbulnya kebimbangan bahawa pelbagai sektor dan bidang pekerjaan tidak lagi wujud, sebaliknya diambil alih oleh teknologi terkini seperti artificial intelligence dan automasi.


101. Dalam konteks yang lebih luas, kerana itulah Kerajaan ini mempunyai visi yang menjangkau jauh ke depan, dengan mengambil serius akan perkembangan semasa dan berusaha melakukanlangkah-langkah proaktif dalam menangani hal tersebut, dengan menceburi bidang Digital Economy yang dianggap sebagai industry of the future. Di sinilah, sebagai sebuah Kerajaan kita perlu menggunakan teknologi digital untuk melonjakkan mutu penyampaian perkhidmatan.


102. Apa yang ingin saya katakan adalah, bermula dari sekarang kita bukan lagi seperti lazimnya bekerja keras semata-mata, tetapi urusan kerja dapat dimangkinkan dengan hasil lonjakan yang berganda melalui penggunaan kemudahan kemajuan bidang teknologi digital seperti membolehkan orang ramai memperbaharui lesen, cukai jalan, pasport, penggunaan sistem MyEG, hinggakan laporan polis pun boleh dibuat secara online.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
103. Akhir sekali, Falsafah dan Garis Besar Haluan yang keenam kepada Perkhidmatan Awam Menuju TN50 adalah Merekayasa Malaysia untuk menjadi negara maju yang mencapai pengertian Al-Falah, yakni Par Excellence Duniawi dan Par Excellence Ukhrawi, sebagaimana yang diseru dalam surah Al-Baqarah ayat 201.


104. Sesungguhnya lagi, tiada siapa yang tahu, apakah rupa bentuk dan wajah dunia amnya dan Malaysia khususnya, tatkala menyinsing fajar subuh tahun 2050 kelak.


105. Akan tetapi, Allah SWT sukakan hamba-hambanya terus merancang masa depan, bekerja dan bertawakal, tanpa duduk bersimpuh dengan hanya berserah kepada keadaan serta nasib.


106. Lalunya, dari perspektif Perkhidmatan Awam, saya menyeru kepada semua penjawat awam supaya membuat persediaan rapi dan merencana strategi berkesan dari sekarang, khususnya untuk menongkah dengan beberapa fasa perubahan menuju TN50, di mana Malaysia disasarkan akan menjadi:
i) High Income Advanced Economy pada tahun 2020;
ii) Nilaian ekonomi dan dagangan semasa menjadi 2 trilion ringgit pada tahun 2025;
iii) Revolusi Perindustrian Keempat mula memberikan impak yang signifikan pada tahun 2030;
iiii) Negara kompetitif bersifat hampir ‘zero defects’pada tahun 2040; dan
v) Sebuah ketamadunan unggul, tersenarai dalam gelanggang kelompok 20 negara termaju dan terbaik di dunia.


107. Apa yang mustahak, di kala kita menggariskan haluan Par Excellence Duniawi dan Par Excellence Ukhrawi, generasi Perkhidmatan Awam yang ada kini dan akan datang dicungkil bakat, diasuh serta diasah bukan sekadar dilengkapi dengan kemahiran duniawi, akan tetapi sewajibnya dibekalkan dengan nilai-nilai murni dan sejagat, supaya bila tibanya tahun 2050 nanti, akan lahirnya Malaysia yang terimbang kemajuannya memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan,
108. Saya faham, ramai yang ternanti-nanti akan pengumuman-pengumuman tertentu. InsyaAllah, beberapa khabar gembira dan penambahbaikan untuk semua penjawat awam akan diumumkan dalam Bajet 2018 pada 27 haribulan Oktober ini nanti.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Para Penjawat Awam serta Rakyat Malaysia Yang Dikasihi Sekalian,
109. Jelasnya, Alhamdulillah, kita mengatur syukur atas nikmat kurniaan Allah, terutama sejak beberapa bulan ini, selain menyambut Hari Kebangsaan ke-60 dan Hari Malaysia, negara ini telah dijulang sebagai Juara Keseluruhan dalam Temasya Sukan Sea Ke-29 dan tempat Kedua di Sukan Para ASEAN Ke-9, yang telah menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kasih rakyat kepada negara secara yang amat positif. Mudah-mudahan semangat yang membentuk solidariti padu antara sesama rakyat ini akan terus marak dan menyala demi kestabilan Malaysia yang tercinta.


Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian,
110. Akhir kalam, setelah hampir genap setahun, gagasan TN50 diperkenalkan, maka pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin melancarkan BUKU FALSAFAH ASAS TN50.


111. Apapun, kandungan buku ini bukanlah sesuatu manual yang sudah lengkap, namun, ia adalah falsafah asas yang terpandu dan terkumpul daripada siri-siri dialog sepanjang setahun lalu.


112. Lantaran, saya mahu dari semasa ke semasa agar Falsafah TN50 terus subur, mekar berkembang, dibahas dan diwacana dengan dinamiknya, menjadi landasan arah tuju negara, sebagaimana gagasan 1Malaysia.


113. Mudah-mudahan, Perkhidmatan Awam Negara akan terus menjadi pasak yang membina,… tunjang yang mengukuh,… di mana para Penjawat Awamnya pula adalah sebahagian daripada generasi Khayra Ummah, yang menjadi benteng Kerajaan, Mengakar lagi Mengumbi, Mengharum lagi Mewangi, megah tersohor, Duniawi dan Ukhrawi. InsyaAllah.


Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sekian, terima kasih.

Leadership Fair BOL@KDN - Ucapan Perasmian YBhg. Dato' Sri Alwi bin Hj Ibrahim, Ketua Setiausaha KDN

TEKS UCAPAN PERASMIAN 
LEADERSHIP FAIR BOL@KDN>
 
YBHG. DATO’ SRI ALWI BIN HJ. IBRAHIM
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 
DEWAN GEMILANG
 
28 FEBRUARI 2017
 
 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Sehati Sejiwa.
 
YBhg. Dato’ Wan Ali Bin Besar
Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan
 
YBhg. Dato’ Sri Mustafa Bin Haji Ibrahim
Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan
 
YBhg. Dato’ Suraini Binti Dato’ Ahmad
Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Dan Kawalan
 
YBrs. Puan Hashimah Binti Nik Jaafar
 
Setiausaha-Setiausaha Bahagian;
 
Perunding-Perunding BOL@Ministry Intan;
 
Pegawai-Pegawai dari Kementerian-Kementerian Rintis BOL@Ministry;
 
Profiling Expert, Sekretariat BOL@KDN; dan
 
Tuan-Tuan, Puan-Puan, Yang Saya Kasihi Sekalian
 
1. Terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan kesyukuran kerana atas kurniaanNya dapat kita berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini demi melaksanakan program yang telah diamanahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kepada Kementerian Dalam Negeri, iaitu program Leadership Fair, Blue Ocean Leadership @ Kementerian Dalam Negeri (BOL@KDN) ini.
 
2. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Ketua Sekretariat sebentar tadi, KDN merupakan salah satu Kementerian rintis bagi program Blue Ocean Leadership @ Ministry ini bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mewakili sektor masing-masing.
 
Hadirin sekalian,
 
3. Strategi Lautan Biru Nasional atau National Blue Ocean Strategy (NBOS) mungkin sudah biasa kita dengar dan kian difahami dan dipraktiskan dalam pengurusan dan perkhidmatan Kerajaan oleh semua Kementerian dan Agensi.  Pendekatan bagi meneroka ruang pasaran baru ini merupakan satu konsep besar dan boleh dimanfaatkan dalam pelbagai tindakan dan keputusan untuk mencapai objektif yang ditetapkan.
 
4. Akan tetapi, Blue Ocean Leadership atau BOL ini merupakah salah satu inisiatif terbaru yang mengetengahkan elemen kepimpinan dan keterlibatan penjawat awam. Melalui program seperti ini, barisan kepimpinan Kementerian bersama-sama barisan pegawai pelaksana disatukan untuk saling bertukar pendapat dan memberikan pandangan secara terus dan telus.  Pada pandangan saya, program ini merupakan platform kepada warga KDN untuk memahami serta menghayati amalan kepimpinan terbaik dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan sebagai pemimpin di pelbagai peringkat daripada pelbagai gred dalam organisasi.
 
Hadirin sekalian,
 
5. KDN adalah Kementerian yang bertuah saya kira, kerana menjadi antara Kementerian rintis yang pertama bersama-sama empat Kementerian lain yang disebutkan tadi, yang terlibat atau sekurang-kurangnya berpeluang menerokai BOL ini dan memperoleh maklumat awal mengenai sebarang inisiatif baharu dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan organisasi kita.
 
6. Secara tidak langsung, selaku perintis dalam melaksanakan inisiatif Blue Ocean Leadership di peringkat kementerian-kementerian, KDN bersifat selangkah ke hadapan dan sewajarnya peluang ini dimanfaatkan oleh semua warga KDN. Bersikap terbuka, positif dalam menerima pandangan dan optimis kepada cabaran baru yang didepani dalam melaksanakan tugasan.
 
7. Inisiatif Blue Ocean Leadership ini diperkenalkan bagi memantapkan lagi kepimpinan dan meningkatkan keterlibatan atau engagement warga kerja dalam sesebuah organisasi.  BOL merupakan satu pendekatan sistematik bagi memperbaiki amalan kepimpinan sedia ada dan mewujudkan serta memantapkan amalan kepimpinan yang dihasratkan ke arah memaksimumkan bakat dan modal insan dalam usaha meningkatkan prestasi organisasi.
 
8. Mengambil kira kerangka tersebut, pemimpin di pelbagai barisan iaitu pengurusan atasan, pemimpin pertengahan, pemimpin frontliners; perlu dengan hati yang terbuka, memikirkan, mencerna dan merencanakan bentuk kanvas kepimpinan yang dihasratkan, bagi memantapkan bentuk kepimpinan dua hala (top-bottom) agar misi dan visi organisasi itu kekal menjadi matlamat utama.
 
Para hadirin sekalian,
 
9. Selaku perintis, KDN seharusnya bergerak terus ke hadapan demi melaksanakan perubahan dalam kepimpinan dan keterlibatan warga organisasi dalam Kementerian khususnya dan dalam Perkhidmatan Awam secara amnya.
 
10. Justeru, saya menyeru kepada semua warga KDN agar melibatkan diri secara aktif dalam memberikan pandangan dan cadangan demi memperbaiki dan memantapkan kepimpinan Kementerian Dalam Negeri menerusi pelbagai platform atau forum yang akan dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang.
 
11. Sekalung tahniah dan syabas kepada Profiling Experts yang terdiri daripada 24 orang pegawai dan 13 orang Sekretariat yang telah dilantik dan bertungkus lumus untuk menjadikan BOL@KDN ini satu kenyataan.  Penghargaan juga saya berikan kepada 96 responden daripada pelbagai peringkat yang telah memberi input serta maklum balas dalam membangunkan profil kepimpinan Kementerian yang telah berjaya dihasilkan.
 
12. Besarlah harapan saya, agar usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam BOL ini akan dapat memberi satu anjakan kepada KDN dalam menjadi sebuah kementerian dan organisasi yang cemerlang dan membanggakan.
 
13. Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya merasmikan Blue Ocean Leadership Fair Kementerian Dalam Negeri 2017.
 
Sekian.
 
Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
 

Perasmian dan Ucapan Hari Inovasi Kementerian Dalam Negeri

 

TEKS UCAPAN

YAB DATO SERI DR. AHMAD ZAHID HAMIDI

TIMBALAN PERDANA MENTERI

MERANGKAP MENTERI DALAM NEGERI

PERASMIAN DAN UCAPAN

HARI INOVASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

17 NOVEMBER 2015 / 09.30 PAGI

DEWAN AUDITORIUM, ARAS 5, BLOK D8, KOMPLEKS D

PUTRAJAYA

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Terima kasih Saudara / Saudari Pengacara Majlis

SALUTASI

Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan Mohamed

Timbalan Menteri Dalam Negeri l

Yang Berhormat Tuan Masir Anak Kujat

Timbalan Menteri Dalam Negeri ll

Yang Berbahagia Dato Sri Alwi Bin Haji Ibrahim

Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri

Yang Berbahagia Dato Seri/Dato-Dato TKSU-TKSU,

Ketua- ketua Jabatan KDN dan Agensi serta wakil

Setiausaha-Setiausaha Bahagian, Pegawai-Pegawai Kanan,

Yang dihormati dan diraikan Peserta-Peserta Kumpulan KIK dan Inovasi KDN 2015,

Tuan-tuan, Puan-puan, saudara-saudari warga kerja KDN serta;

Dan tidak dilupakan, rakan-rakan media sekalian.

1.Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu Wataala. Selawat dan Kesejahteraan ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallu Alaihi Wassalam. Demikian jua ke atas ahli keluarga dan sahabat baginda, seterusnya ke atas para Tabiin dan para Ulama, semoga memperoleh Ihsan sehingga ke Hari Kebangkitan. Moga nur dan syafaat menaungi Perhimpunan Bulanan kita pagi ini.

2.Terlebih dahulu, sekali lagi saya majukan ucapan terima kasih saya kepada YBhg. Dato Sri KSU dan Pengurusan Tertinggi atas inisiatif menganjurkan perhimpunan ini bagi menyempurnakan Majlis Perhimpunan Bulanan dan Hari Anugerah KIK Dan Inovasi KDN 2015 yang bertemakan INOVASI PENERAJU TRANSFOMASI. Terima kasih jua kepada seniman-seniman KDN yang telah menghangatkan suasana dewan tadi.

3. Kesempatan pagi ini juga saya ambil untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan AMMTC, GPEC dan AMMD yang telah berlangsung dengan jayanya pada bulan lalu. Tidak saya lupakan untuk merakamkan ucapan penghargaan kepada seluruh ahli pasukan INDEKS SSR KDN yang telah bertungkus-lumus sejak bulan Mei lalu dalam memastikan KDN terus berada di carta terbaik penarafan bintang perkhidmatan awam.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang DiKasihi,

INOVASI PENERAJU TRANSFOMASI DAYAUSAHA MEMASTIKAN KDN SENTIASA MENDAHULUI

4.Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga KDN yang telah bersatu dalam menjayakan majlis pada hari ini. Saya sungguh bangga dan tidak menyangka KDN memiliki bakat-bakat kreativiti dan inovasi yang telah menunjukkan kebolehan yang sangat luar biasa pada tahun ini. Saya difahamkan sebanyak 500 peserta dan pemerhati terlibat sepanjang berlangsungnya konvensyen yang telah diadakan selama 5 hari ini yang bermula sejak 1 September 2015. Bagi kategori Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), sebanyak 15 kategori teknikal dan 22 kategori pengurusan telah dipertandingkan, sementara dalam kategori inovasi, sebanyak 25 penyertaan telah diketengahkan dengan penyertaan yang melibatkan Kementerian dan semua Jabatan/Agensi di bawah KDN.

5.Majlis pada pagi ini pula merupakan kemuncak penghargaan dan pengiktirafan tertinggi kepada Bahagian, Jabatan dan Agensi di bawah KDN yang telah menunjukkan perkhidmatan cemerlang dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan KDN, Jabatan dan Agensi sentiasa mencapai standard dan kualiti yang ditetapkan dalam memenuhi kehendak, ekspektasi dan sentuhan rakyat jelata khususnya pelanggan-pelanggan KDN, jabatan dan agensi.

6.Pada kesempatan pagi ini juga, saya merakamkan tahniah dan penghargaan kepada Bahagian, Jabatan dan Agensi KDN yang lain yang mungkin tidak terpilih kali ini, namun telah turut menyumbang dan berganding bahu dalam memberikan komitment perkhidmatan terbaik ke arah pencapaian matlamat yang sama. Sebenarnya, saudara-saudari juga merupakan sebahagian daripada pendokong kejayaan pencapaian 114% KPI saya setakat akhir Oktober 2015. Terima kasih saya ucapkan.

7.Pada hari ini pula kita berkesempatan meraikan kejayaan enam (6) pasukan terbaik bagi kategori KIK dan Inovasi KDN yang cemerlang untuk tahun 2015. Tahniah saya ucapkan, semoga penghargaan ini menjadi pendorong dalam usaha meneruskan kecemerlangan dalam bidang tugas masing-masing dengan lebih dinamik dan agresif.

8.Saya selalu mengingatkan saudara/saudari mengenai ungkapan ini. Kejayaan memang sukar dicapai, tetapi untuk mengekalkan kejayaan adalah jauh lebih sukar dan mencabar. Sebenarnya setiap kejayaan KDN, Jabatan dan Agensi di bawahnya amat bergantung pada seluruh warganya yang sentiasa peka dan bertindak dalam memastikan sejauh mana usaha-usaha kreativiti dan inovasi diteruskan selepas kita menikmati kejayaan demi kejayaan sejak tiga tahun lalu. Kita seharusnya tidak boleh membenarkan diri kita terjebak dengan perasaan selesa dan puas hati yang menguasai kita.

9. Untuk kita mengelak diri dari terperangkap dengan rasa puas hati, usaha-usaha adaptasi positif, kreativiti dan inovasi baru perlu di teruskan. Jadikanlah tabiat membaca sebagai suatu sumber ilham, selain dari jadi pemerhati yang cekap, penerima nasihat atau pendengar yang baik.

Hadirin dan Hadirat Sekalian.

INOVASI : ILHAM KERANA NIKMAT MENCIPTA

(i)SYLVAN GOLDMAN (1898-1984) MENCIPTA TROLI PERTAMA

10.Cuba kita bayangkan sekiranya jika di Pasar Raya Mydin, Tesco, Giant atau mana-mana Mall tidak tersedia dengan troli! Kita sebenarnya berterima kasih kepada Sylvan Goldman (1989-1984) seorang pendatang keturunan Latvia di Amerika Syarikat yang terilham mencipta troli setelah melihat wanita tua dan wanita bersama kanak-kanak menghadapi kesukaran menjinjing bakul barangan di premis peruncitan beliau. Ilham beliau tercetus kerana mahu sentuhan pelanggan melalui kemudahan, pembelian barang yang banyak oleh pengunjung, di samping meraih keuntungan berlipat ganda. Inilah yang menjadi awal mula bagaimana troli digunakan. Dan sehingga hari ini, troli digunakan dengan meluas di seluruh dunia.

11.Bertitik tolak dari kisah sejarah ini saya menyarankan kakitangan KDN dari from top to bottom pyramid pentadbiran kita harus menginovasi sistem perkhidmatan KDN yang lebih baik terhadap masyarakat dari semasa ke semasa. Jangan pasif untuk mencadangkan sesuatu idea dan sistem baharu 

Hadirin dan Hadirat Sekalian.

(ii) KEBIJAKSANAAN TANPA BATASAN.

12. Dalam hal mengekalkan kejayaan pula, kita sering kali lupa bahawa selain menumpukan kebolehan kita bercakap atau memberi pendapat, kita juga harus menjadi individu yang pandai menyoal serta menerima pandangan orang lain walau pun kita berkhidmat dalam sebuah kementerian, jabatan atau agensi yang memiliki kuasa. Seringkali sikap malu atau ego memungkinkan pengabaian kebijaksanaan kita untuk bertanya, yang akhirnya menyebabkan maklumat, kreativiti atau inovasi kita terhalang. Suatu contoh terbaik inovasi yang diadaptasi setelah melihat sesuatu lebih baik di luar industri sendiri ialah Mc Donalds drive through yang beroperasi buat pertama kalinya pada 24hb.Januari 1975 di Sierra Vista, Arizona. Sebenarnya, idea drive tru ini diadaptasikan oleh pengurusan Mc Donalds dari perkhidmatan perbankan yang dimulakan oleh Grand National Bank Of St.Louis, Missouri pada tahun 1930.

13. Untuk Kementerian terus unggul dan mendahului, saya juga bersetuju dengan saranan Howard Gardner (1983) dalam sebuah tulisan beliau, Theory of Multiple Intelligences bahawa setiap manusia memiliki kepelbagaian kebijaksanaan, selain dari kecerdasan IQ. Oleh yang demikian, saya ingin menyarankan supaya bahagian, jabatan dan agensi di bawah KDN dapat meluaskan skop kreativiti dan inovasi celik akal di luar persekitaran kerja operasi harian yang biasa dilakukan bagi menghasilkan kepelbagaian inovasi pada tahun hadapan. Skop idea kreativiti dan inovasi boleh diperluaskan dalam aspek pengiraan sesuatu, linguistik, ruang pejabat, muzik, interpersonal, mengawal diri dan personel, alam sekitar atau spiritual tanpa terikat kepada skop tugas yang diamalkan seharian agar potensi pelaksanaannya meluas signifikannya serta dapat memberi impak yang tinggi kepada Perkhidmatan Awam dan Negara.

Warga Kementerian Yang Dikasihi,

INISIATIF NBOS PERLU DITERUSKAN BAGI MENGEKALKAN KEGEMILANGAN KDN (W.Chan Kim, Renee Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business School 2005)

14.Seikhlasnya saya tetap percaya dan yakin bahawa Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) seharusnya sentiasa diamalkan oleh setiap dan antara Jabatan/Agensi di bawah KDN bagi memaksimumkan penggunaan sumber sedia ada dalam mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan Negara. Strategi Lautan Biru pada hemat saya juga merupakan triggers kepada semua industri atau institusi termasuk KDN dalam inisiatif memperbaiki langkah-langkah, idea, perkhidmatan dan apa jua ciptaan yang tidak pernah wujud atau diamalkan sebelum ini selain daripada bertujuan untuk keluar daripada pemikiran silo.

15. Kunci kepada keberhasilan Inovasi atau kreativiti bertaraf tinggi amat bergantung kepada cara kita semua memandang rakyat, pelanggan atau klien dengan cara yang lebih luas dengan bergerak dari thinking outside the box (Berfikir di luar kotak) kepada thinking without the box (Berfikir tanpa kotak). Setiap seorang warga KDN seharusnya dipandang sebagai aset penting yang perlu diberi kefahaman tentang semua strategi baru agar KDN sentiasa di hadapan daripada kementerian-kementerian lain. Pengurusan Tinggi, Ketua Jabatan dan Agensi perlulah lebih bertanggungjawab untuk menjadikan strategi baru sebagai suatu keperluan sekiranya mahu minda inovasi dan kreativiti ini dilahirkan.

16. Bersempena dengan hari penganugerahan yang bersejarah ini, saya menyeru agar komitment, keyakinan dan sikap positif yang berterusan oleh semua pihak dalam meneruskan peranan KDN dalam strategi lautan biru ini yang telah pun bermula sejak 6 tahun lalu (2009).

Yang Berbahagia Tan Sri/Dato Seri/Dato-Dato, Tuan-Tuan Puan-Puan sekalian,

DEDUKSI

17. Di akhir ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengingatkan seluruh warga KDN dari setiap peringkat supaya sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang berkait dengan keselamatan dan kesejahteraan negara. Kita perlu keluar daripada zon keselesaan kendiri dengan memberi penekanan kepada ketangkasan bekerja, ketepatan dan keberhasilan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan dan menguatkuasakan undang-undang negara. Penghasilan kerja kita juga perlu berteraskan outcome dengan kesan yang signifikan, nilai tambah serta peningkatan secara berganda. Saya berharap, inovasi dan kreativiti akan sentiasa menjadi asas warga kerja KDN dalam mempertingkatkan lagi prestasi kerja, kualiti dan produktiviti.

18.Mudah-mudahan kita semua tabah dan KDN akan terus kekal menjadi sebuah kementerian yang sentiasa mendahului dan menjadi pemangkin dan harapan rakyat dalam keselamatan dan kesejahteraan awam.

Sekian.

 

 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom